Korrektur­læser­uddannelse

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange såkaldte korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte, fordi de synes noget ser rigtigt ud – ikke fordi de ved, hvad der er rigtigt.

På den grundlæggende korrekturlæseruddannelse lærer du alle de relevante retskrivningsregler, så du bliver sikker på, at dine korrekturrettelser er korrekte. En dygtig korrekturlæser skal ikke rette til det, der ser rigtigt ud, men til det som er rigtigt.

Denne uddannelse findes også som onlineforløb.

Tastatur, telefon, skriveblok og pen
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-16.00)
Datoer:

29. marts 2023
12. og 26. april
10. maj
24. maj (prøveeksamen online fra 09.00 til 12.00)
31. maj (eksamen online fra 09.00 til 12.00)

(09.00-16.00)
Datoer:

26. september 2023
10. og 24. oktober
7. november
14. november (prøveeksamen online fra 09.00 til 12.00)
28. november (eksamen online fra 09.00 til 12.00)

18.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første mødedato

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering

Læs mere i Persondatapolitik

Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen

Korrekturlæseruddannelsen holdt vi første gang i 2011, og den har lige siden været vores mest populære uddannelse. Den indeholder en grundig gennemgang af den del af grammatikken. som er nødvendig for at blive en sikker korrekturlæser. 

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde forud for hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Korrekturlæseruddannelsen er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • copywriter
 • underviser
 • sekretær
 • PA.
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du får Håndbog i Nudansk, som bliver din primære opslagsbog. 
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Retskrivningsordbogen og på sproget.dk.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.

Du bliver testet i dine nye færdigheder ved den kommende onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer eller andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du bliver også tilbudt adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden. 

Du kan gå op igen med næste hold, uden at det koster dig noget.

 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog,  Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Du får rabatten ved i tilmeldingsformularen at sætte hak ud for punktet Sprognetværk eller ved i feltet Bemærkninger at oplyse, hvilken af de nævnte faglige organisationer du er medlem af. 

Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Hvis du har behov for at betale i rater, så skriv til jane@sprogseminar.dk.

Når du er tilmeldt en af vores danske korrekturlæseruddannelser, vil du i begyndelsen af uddannelsen få tilbudt at deltage gratis i de webinarer, du ser på dette link.

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. På uddannelsen bliver du naturligvis også præsenteret for Sprognævnets anbefaling: fravalgt startkomma.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Dag 1

Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, som du får foræret. Vi arbejder med opslag i retskrivningsreglerne på Dansk Sprognævn hjemmeside og sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen, og vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word. Eftersom der er en ny Retskrivningsordbog på vej, skal du naturligvis også være på forkant med den.

Formiddagen slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse, vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

Substantiver

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • stavning ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.

Dag 2

Verber

Verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Dag 3

Numeralier, konjunktioner

Numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

Pronomener

Pronomener (stedord) som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.

Dag 4

Sætninger

Sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Adverbielle, nominale og relative ledsætninger.

Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og mellem ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition (navnetillæg)
 • komma ved præposition (forholdsord).

Kommaøvelser. Gennemgang af andre tegn, fx tankestreg, apostrof og citationstegn.

Dag 5

Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 12.00.

Gennemgang af prøveeksamensteksten (online)

Når du har returneret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 16.00 får du gennemgået den korrekte prøveeksamenstekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst, så du kan se, hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til, at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og den kommende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6

Eksamen

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.