Korrektur­læser­uddannelsen (online)

”Korrekturlæser” er en ubeskyttet titel, og derfor kalder mange sig professionel korrekturlæser. Men desværre er det langtfra alle, der har den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte, fordi de synes, noget ser rigtigt ud – ikke fordi de ved, hvad der er rigtigt.

På korrekturlæseruddannelsen lærer du alle de relevante retskrivningsregler, så du bliver sikker på, at dine korrekturrettelser er korrekte. En dygtig korrekturlæser skal nemlig ikke rette til det, der ser rigtigt ud, men til det, som er rigtigt.

Når du er tilmeldt denne korrekturlæseruddannelse, vil du i begyndelsen af uddannelsen få tilbudt at deltage gratis på følgende:

Tastatur, telefon, skriveblok og pen
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-12.00)
Datoer:

28. september 2023
12. og 26. oktober
9. november
21. november (prøveeksamen online fra 09.00 til 11.00)
28. november (eksamen online fra 09.00 til 11.00)

11.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første onlinemøde

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering

Læs mere i Persondatapolitik

Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen (online)

Vores korrekturlæseruddannelse har siden 2011 været vores mest populære uddannelse. Mange har efterspurgt et fjernforløb, og derfor udbydes korrekturlæseruddannelsen nu både som onlineuddannelse og som fremmødeuddannelse.

Indholdet på onlineuddannelsen og fremmødeuddannelsen er det samme: Korrekturlæseruddannelsen giver dig en grundig indføring i den del af grammatikken, som er nødvendig for at blive en sikker korrekturlæser. 

 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Håndbog i Nudansk bliver din primære opslagsbog.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Retskrivningsordbogen og på sproget.dk.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde forud for hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Langt de fleste af vores kursister på korrekturlæseruddannelsen sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Men du bliver naturligvis også præsenteret for Sprognævnets anbefaling: fravalgt startkomma. En dygtig korrekturlæser skal nemlig mestre både fravalgt og tilvalgt startkomma.

Du bliver testet i dine nye færdigheder ved en onlineeksamen. Når du har bestået eksamen i korrekturlæsning, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer og andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du bliver også tilbudt adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået korrekturlæseruddannelsen.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Du kan gå op igen til eksamen på korrekturlæseruddannelsen med næste hold, uden at det koster dig noget.

Vores grundlæggende korrekturlæseruddannelse er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • copywriter
 • underviser
 • sekretær
 • PA.
 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

Du kan også søge om tilskud til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond, hvis du er ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst.

Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Skriv til jane@sprogseminar.dk, hvad der passer dig.

Når du er indskrevet på korrekturlæseruddannelsen (online), er du velkommen til gratis at tilmelde dig følgende:

På korrekturlæseruddannelsen bruger vi Håndbog i Nudansk ofte, og du skal derfor sørge for at indkøbe et eksemplar af bogen før første undervisningsgang.

Vi bruger Microsoft Teams på vores online korrekturlæseruddannelse. Du skal ikke downloade noget, medmindre du fx bruger iPad. Så skal du først downloade appen Microsoft Teams.

Vi optager undervisningen. Hvis du er forhindret i at deltage i et eller flere onlinemøder, ser du derfor bare optagelsen, når det passer dig.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre korrekturlæseruddannelsen, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du – efter at have taget den – stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Uddannelsesprogram

Dag 1: Introduktion

Første dag får du en introduktion til uddannelsesforløbet på korrekturlæseruddannelsen, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, af Dansk Sprognævns retskrivningsregler og af sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen, og vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word.

Vi slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse, vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

Substantiver

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • stavning i ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.

Dag 2: Verber, adjektiver, adverbier og præpositioner

På andendagen på vores korrekturlæseruddannelse kigger vi på verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Vi ser nærmere på fejltyper som fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

Så skal vi tale om adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Vi kigger især på fejltyper som fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Dag 3: Numeralier, konjunktioner og pronomener

Første halvdel af korrekturlæseruddannelsens tredje dag går med numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Vi kigger på fejltyper som fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

Herefter skal vi tale om pronomener (stedord) som ordklasse. Vi kommer ind på fejltyper som fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.

Dag 4: Sætninger og kommaer

Sidste undervisningsdag på korrekturlæseruddannelsen begynder vi med sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Vi kigger også på adverbielle, nominale og relative ledsætninger.

Til sidst gennemgår vi kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og mellem ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition (navnetillæg)
 • komma efter præposition (forholdsord).

Der vil være en række kommaøvelser og en gennemgang af andre tegn, fx tankestreg, apostrof og citationstegn.

Dag 5: Prøveeksamen

Du får prøveeksamensteksten tilsendt på mail kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 11.00.

Når du har afleveret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte tekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst, så du kan se, hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til, at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og den afsluttende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6: Eksamen

Korrekturlæseruddannelsen afsluttes med en 2-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder. Du får ligesom til prøveeksamen tilsendt eksamensteksten på mail og skal returnere den med dine rettelser kl. 11.00.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.