Johanne Hagelberg Mosdal

Stilling Fagudvalgskoordinator Johanne Mosdal, Medicinrådet
Evaluering

Det er så dejligt, at Jane er så meget hjemme i sit stof, giver små pauser i undervisningen, så fx vigtige noter kan nå at blive noteret eller nyt stof lige kan vende i knolden. Og så er det dejligt, at man ikke kan sidde og gemme sig, og at kursisterne bliver spurgt – det gjorde helt klart, at jeg anstrængte mig mere. Og så var der en god stemning på holdet, så det også var ok at svare forkert uden at blive gjort til grin – og dette håndterer Jane også godt.

Mine kolleger havde på forhånd sagt, at der var meget forberedelse til hver undervisning, og det holdt stik! Og jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne gøres anderledes, for man skal sidde og studere reglerne selv og give sig tid til det. Jeg var glad for alle øvelserne – dem lærte jeg rigtig meget af.