Sprognetværk i Århus

Vælg dato:
Ingen ledige datoer

Kniber det med tiden på dit arbejde til at holde sprogmøder? Savner du nogle at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, er vores sprognetværk noget for dig. Med sprognetværket henvender vi os til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder et dansk og et engelsk foredrag. Det vil sige at du årligt skal høre 8 foredrag. Derudover bliver der serveret en lækker buffet – og naturligvis kaffe og kage når du møder.

På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

Tidsplan

16.00-17.00 Kaffe/te med kage
17.00-18.00 Foredrag
18.00-19.00 Buffet
19.00-20.00 Foredrag

Rabatter

15 % fagforeningsrabat
Som medlem af Kommunikation og Sprog, HK, Dansk Magisterforening eller CA får du 15 % rabat på dit medlemskab.

50 % rabat til studerende og arbejdsløse
Hvis du er studerende eller arbejdsløs, får du medlemskabet til halv pris. 

Rabatterne kan ikke kombineres.

Når du er medlem af vores sprognetværk, får du 25 % rabat på alle vores kurser og uddannelser.

Medlemskabets varighed

Du er medlem indtil du melder dig ud. Hvis du ikke ønsker at være medlem mere, skal du melde dig ud inden årsskiftet ved at skrive til jane@sprogseminar.dk

 

Netværksprogram

7. marts 2018

Foredrag 1: Velkommen til et digterværksted

Hvordan griber en forfatter sagerne an når hun vil skildre voldsomme eller tragiske begivenheder og erfaringer? Og hvordan forholder man sig til stoffet når det inddrager ens egen familie og dens historie? En ting er sikker: Det kræver en anselig portion mod. Eller som maleren Agnes Slott-Møller udtrykte det i et brev til Marie Krøyer: Der skal mod til at have talent.

Skriveprocessen kan være hård ved forfatteren. Ideer og temaer kommer sjældent dumpende ned fra himlen, og det kræver solidt arbejde at foretage den nødvendige research.

Vi er mildt sagt ikke alle disponeret for at blive fremragende forfattere, men mange af os finder det fascinerende at blive inviteret ind i den skabende kunstners værksted. Det er her kunsten bliver til. Den kunst vi – blandt andet – lever på. Velkommen til forfatteren Merete Pryds Helles digterunivers.

Merete Pryds Helle
Merete Pryds Helle

forfatter, BA

Foredrag 2: Machine translation and the dream of a computer that understands

Machine translation represents one of the great challenges of artificial intelligence research. After all, to translate a text, you must understand it. This has always been the dream of AI research – a computer that can actually understand us. In the past two decades, there has been dramatic improvement in MT technology. This improvement was largely due to Statistical Machine Translation (SMT) systems. These systems, which are able to memorize and recombine previous translations, have supported large increases in translator productivity – especially because SMT systems can be customized for a particular text type and terminology.

But SMT systems do not show a glimmer of actual intelligence or understanding. In the past few years, a new approach, Neural Translation, has appeared, with reports of startling improvements in translation quality. Neural Translation systems go beyond the simple memorization techniques of SMT and, perhaps, represent a step towards the goal of a computer system that truly understands.

Daniel Hardt
Daniel Hardt

Associate Professor, Ph.D.

30. maj 2018

Foredrag 1: Fra en stor, fed slange til Docteur Bob

Det kan muligvis virke en anelse søgt at sammenligne Anders Blichfeldt med Richard Wagner, men de har faktisk noget til fælles: De er begge både komponister og tekstforfattere. Og de har begge en stor skare af begejstrede tilhængere.

Anders Blichfeldt er navnlig kendt som forsanger og musiker i det danske band Big Fat Snake. Og når han holder foredrag, er guitaren en trofast rekvisit. Musikken er en fast bestanddel af hans univers når han fortæller om sit arbejde med tekst og komposition. Derfor giver det ingen mening for ham at tale om sit liv og sine sange uden at inddrage sang og spil i foredraget.

En række af Anders Blichfeldts livserfaringer danner rammen for hans seneste album, Docteur Bob, og dette album vil spille en anselig rolle i hans foredrag. Vi får et indblik i den skabende proces – både når det gælder musik og tekst – og vi får et indtryk af hvad det kræver at få succes i moderne rytmisk musik.

Anders Blichfeldt
Anders Blichfeldt

komponist, guitarist og sanger

Foredrag 2: How to sound polite in contemporary English

Can you still address a letter with “Dear Sirs” – and if not, what should come in its place? How can you politely get rid of an English-speaking telephone salesman? What’s the best way to make light small talk with your English-speaking colleagues? And how should you answer the inevitable but sometimes superficial American greeting “How are you?”

Kay Xander Mellish, author of “Top 35 Mistakes Danes Make in English”, follows up her successful presentation “How to Avoid Danglish” with this all-new presentation based on questions from that audience. 

Kay Xander Mellish
Kay Xander Mellish

forfatter, B.A.

19. september 2018

Foredrag 2: The pragmatic imperative: Using English in the cultural/creative industries 

The intensive use of English in multiple domains in contemporary Denmark provokes many sentiments: empowerment, disdain, belonging, disapproval, togetherness, frustration, enrichment and contempt. In this talk, I present these contrasting positions by focusing on the use of English by cultural intermediaries engaged in the cultural and creative industries with specific reference to Aarhus as the European Capital of Culture 2017. These industries operate at the nexus of cultural expression/production and the economy, and many key practices involve creative language work. They are sustained by a myriad of professional cultural intermediaries who articulate good taste, they construct the legitimacy and authenticity of different cultural practices and symbols, and they engage in transcultural communication. When, how and why do these cultural intermediaries use English? And what are the implications of this for Danish, for other languages, for the professions, and for the industry?

Ushma Chauhan Jacobsen
Ushma Chauhan Jacobsen

lektor, ph.d.

21. november 2018

Foredrag 1: Oversvømmes dansk af ord fra engelsk?

På Dansk Sprognævn er en række forskere i gang med at undersøge hvordan det står til med brugen af moderne importord i dansk. Ved moderne importord forstås her ’ord der er indlånt fra et fremmed sprog i perioden fra 1945’. Resultaterne af undersøgelsen sammenholdes med de danske data fra et stort fællesnordisk projekt som kortlagde brugen af importord i de nordiske sprog i perioden 1975-2000. I det aktuelle danske projekt undersøges dels antallet af lån fra andre sprog, dels tilpasningen af sådanne indlånte ord til det danske sprogs struktur, især med henblik på stavning og bøjning. Det er nok især antallet af engelske ord i dansk der optager de danske sprogbrugere. Mange er bekymrede over brugen af engelske lån i dansk, og mange går uden videre ud fra at antallet af ord fra engelsk er støt stigende. I foredraget fremlægges blandt meget andet de tørre tal der kan bekræfte eller afkræfte den engelske trussel mod vores ordforråd.

Jørgen Schack
Jørgen Schack

seniorforsker, cand.mag.

Foredrag 2: Demokrati er samtale

Adam Price indtager en særstilling blandt manuskriptforfattere: Han vil ikke blot underholde. Han vil skrive dramatik der med Georg Brandes' ord sætter problemer under debat. Det gjorde han med tv-serien Borgen – en serie han selv karakteriserer som et på mange måder feministisk projekt. Serien udløste en til tider temmelig voldsom debat, og den gav genlyd langt ud over landets grænser.

Adam Price har blandt andet ladet sig inspirere af Hal Koch: ”Hvad er demokrati? Det er samtalen og den gensidige forståelse og respekt”. Price vil skabe dramatik der befordrer samtalen.

Siden Borgen har han vendt sig mod troens univers. Også her vil Price have os til at tænke over tingene. Han siger selv at han i sit arbejde med tv-serien Herrens veje har skrevet vældig meget på sin egen nysgerrighed. Hans fascination af begrebet tro har været en frugtbar kilde til inspiration, og i arbejdet med Herrens veje har han inddraget elementer fra en række trossamfund.

Adam Price
Adam Price

forfatter og manuskriptforfatter