Fire årlige aftenmøder med to foredrag

Har du behov for at få skærpet din sproglige bevidsthed og gødet jorden for væsentlige debatter i både din private og professionelle sprogsfære? Savner du at komme godt rundt om sproget, men også helt ud i de hjørner du måske knap vidste fandtes?

Forum for sproginteresserede

I vores professionelle sprognetværk får du med- og modspil fra ligesindede fra andre brancher og er selv med til at lægge linjen for indholdet. Derfor tør vi godt vove den påstand at vi sammen leverer et unikt røntgenbillede af sproget. Emnerne kan spænde fra oversættergerningens mange udfordringer over sprogets udvikling til informationsteorier. Uanset hvor vi havner, er et højt fagligt niveau sprognetværkets røde tråd.

Spørg, lyt, og byd selv ind

Du får lejlighed til at drøfte spørgsmål der er vigtige for dig – i et fortroligt og inspirerende forum. Hvert møde byder på aktuelle og indholdsrige indlæg fra sprogeksperter med markante synspunkter og talegaver der ikke behøver byttemærke. Hyppigst i form af foredrag skønt vi af og til ryster posen med et interview.