Sprognetværk i København

Vælg dato:
Ingen ledige datoer

Kniber det med tiden på dit arbejde til at holde sprogmøder? Savner du nogle at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, er vores sprognetværk noget for dig. Med sprognetværket henvender vi os til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder et dansk og et engelsk foredrag. Det vil sige at du årligt skal høre 8 foredrag. Derudover bliver der serveret en lækker buffet – og naturligvis kaffe og kage når du møder.

På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

Tidsplan

16.00-17.00 Kaffe/te med kage
17.00-18.00 Foredrag
18.00-19.00 Buffet
19.00-20.00 Foredrag

Rabat

Som medlem af Kommunikation og Sprog og af HK får du 15 % rabat.

Hvis tre personer tilmelder sig samtidigt, får I alle tre 15 % rabat.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Når du er medlem af vores sprognetværk, får du 25 % rabat på alle vores kurser og uddannelser. 

Medlemskabets varighed

Du er medlem indtil du melder dig ud. Hvis du ikke ønsker at være medlem mere, skal du melde dig ud inden årsskiftet.

Netværksprogram

7. marts 2017

Foredrag 1: Ordet fanger – sproget som bevismateriale

Internationalt er der voksende interesse for at anvende sprogvidenskabelige metoder i efterforskningsmæssige spørgsmål. Sproglige spor kan fx fortælle om ophavsmandens sociale og geografiske baggrund. Mikroanalyser af samtaler kan vise om et ”ja” betyder at personen vidende deltog i en kriminel handling eller bare gav udtryk for at den anden kunne fortsætte med sin tur.

Men en af de mest udbredte måder at bruge sproglige analyser i efterforskningen på består i at vurdere om to (sæt) tekster kan være skrevet af samme person. Sprog kan varieres i det uendelige, men alligevel foretrækker de fleste mere eller mindre bevidst at gøre brug af bestemte udtryk og konstruktioner. Jo længere en inkriminerende tekst er, jo flere af den slags mønstre vil man kunne finde.

Tanya Karoli Christensen har virket som konsulent for såvel politiet som private klienter. På baggrund af autentiske sager vil hun fortælle om metoder som sproglig-demografisk profilering, ophavsanalyse og analyser af underforstået betydning.

Tanya Karoli Christensen
Tanya Karoli Christensen

lektor, ph.d.

Foredrag 2: English, blessing or curse?

Education in Denmark has to ensure competence in several foreign languages, but these are vanishing at Danish universities. CBS has eliminated all foreign languages.

How can the need for interpreters and translators be met? Will Brexit strengthen French and German? What does English having ‘parallel’ status and use with Danish mean? Are these developments a result of globalization and linguistic imperialism, with the complicity of the Danish political establishment?

Winston Churchill articulated a plan for expanding English worldwide after 1945, so as to achieve Anglo-American dominance. But at Copenhagen University in 1950 he stressed the value of academic freedom, and a solid foundation in history and philosophy. This ideal is threatened by financial constraints, and the false belief that ‘global’ English serves the entire world equally well, a universal ‘lingua franca’.

Robert Phillipson
Robert Phillipson

Professor emeritus, CBS

30. maj 2017

Foredrag 1: Er du sikker i dansk retskrivning?

Mange af de hyppigste sprogfejl har at gøre med 

  • sammensætninger
  • genitiv-s
  • adverbielt t
  • kommaer.


Kan du svare på følgende spørgsmål – helst med henvisning til en relevant regel på dsn.dk?

1) Hvorfor skal businessclass skrives i ét ord, mens science fiction skal skrives i to?

2) Hvilke regler er der for brugen af genitiv-s?

3) Hvornår skal man sætte -t på et adverbium, hvornår skal man ikke, og hvornår er det valgfrit?

Og hvad med kommaerne? Kan du forklare kommafejlene herunder?

4) Det forkerte komma i denne sætning: Ved du hvem af drengene, der udeblev fra træningen?

5) Det manglende komma i denne sætning: At dansk retskrivning er vanskeligt er en kendt sag.

Hvis det kniber med at svare på spørgsmålene, kan du være helt rolig. Det hele – og meget mere – får du gennemgået på dette minikursus i dansk retskrivning.

Jane Hansen
Jane Hansen

direktør, cand.mag.

Foredrag 2: How Not to Speak Danglish

Danes speak excellent English – but there are always a few final touches that give them away as non-native speakers. Is it “customer” or “costumer”? Do I need “reparations” on my car or “repairs”? And why does “competent” sound less flattering in English than it is in Danish? 

In this fun presentation, Kay helps Danish professionals who are already good English speakers take their written and spoken English to the next level.

Based on Kay’s bestselling book, “Top 35 Mistakes Danes Make in English,” the presentation also addresses larger language issues, such as how to remove Jantelov from your English text and choose the most effective length for English paragraphs and sentences.

The presentation includes a section on how to Update your English, eliminating old, obsolete or offensive words so you’ll sound confident and contemporary when speaking English. 

Kay Xander Mellish
Kay Xander Mellish

forfatter og engelsk foredragsholder

12. september 2017

Foredrag 1: Sproget er ikke et redskab

Sproget er ikke et værktøj, men erkendelsens kød og blod. Sproget er ikke en privat opfindelse. Det er mundens blomst og et socialt bånd. Det taler gennem os, og vi kan ikke lægge det fra os, endsige tale os ud af det. Jeg er i det, og det er i mig.

En cykel parkeres, og en tom mælkekarton smides ud; men vi kan ikke parkere sproget, smide alle konsonanterne på møddingen eller delete alle navneord. Det vidunderlige ved sproget er at der bliver mere af det når det bliver brugt. Sproget er alles og ingens. Men samtidig med at sproget ikke er et værktøj, så kan det bruges til magtudøvelse og manipulation.

Man taler om udlændingeservice, formulerer kompetencekrav, skriver elevplaner og gennemfører medarbejderudviklingssamtaler, mens det falske sniger sig ind i ordene. Når der navngives og klassificeres, så sættes scenerne for en række tvingende sociale spil.

Dette foredrag byder på et filosofisk, sociologisk og politisk perspektiv på sproget.  

Steen Nepper Larsen
Steen Nepper Larsen

lektor, cand.mag.

Foredrag 2: Sætningsstruktur, pronominer og negative polaritetselementer

Pronominer kan referere til noget i samme sætning; det kan andre nominaler ikke: *Mr Smith thinks that Mr Smith is rich (* indikerer en umulig sætning). Spørgsmålet er hvad grænserne er for denne egenskab. Forskellen mellem (1) He thinks that John is rich og (2) John thinks that he is rich er at he og John ikke kan referere til samme person i (1) men godt i (2). John er en del af søsterkonstituenten til he i (1) men ikke i (2).

Negative polaritetselementer som yet er elementer der kræver tilstedeværelsen af et andet negativt element i sætningen: *I have left yet vs. I have not left yet.

Det er ikke nok at der er en negation i sætningen. Sådanne elementer kræver en bestemt relation til negationen. Forskellen mellem (3) Noone understood anything og den umulige (4) *Anyone understood nothing er at anything er en del af søsterkonstituenten til det negative element noone i (3) hvorimod anyone ikke er en del af søsterkonstituenten til nothing i (3).

Sten Vikner
Sten Vikner

professor, dr.phil.habil.

21. november 2017

Foredrag 1: Det politiske sprog er kommet for at blive 

Det er på mode at brokke sig over politikernes sprog. Politikere svarer ikke på spørgsmål, lyver, bruger en masse tid på at fylde vælgerne med uimodsigelige trivialiteter, på at tillægge modstanderen absurde standpunkter og på at skamrose sig selv. Mange forventer derfor at et foredrag om det politiske sprog er fyldt med jammer over politikersprog. For det er en fast del af den politiske komedie at forskere og eksperter jamrer.

Men det sjove er at selv den mest hjerteskærende, vedholdende jammer fra trestjernede eksperter intet ændrer. Jammeren er nytteløs fordi det politiske sprog har sine gode grunde til at være, som det er.

Jammer er derfor ikke vejen frem til at forstå det politiske sprog. Tværtimod afslører jammeren at man har misforstået det hele. Det politiske sprog er lige så umuligt at rokke med jammer som det bornholmske grundfjeld er umuligt at rokke med klask fra en røget sild. Æd derfor silden, og lær gennem dette foredrag at forstå og nyde det politiske sprog i al dets skønhed og gru.

Klaus Kjøller
Klaus Kjøller

cand.mag.

Foredrag 2: Uoversættelige ord – oversætterens nemesis?

"Bromance", “Eton mess” og “stiff upperlip”. “Hygge”, “arbejdsglæde” og “Kaj & Andrea”. Det kan man jo ikke oversætte! Internettet er fuldt af underholdende lister med den slags uoversættelige ord, men hvad gør oversætteren så når de ord og begreber optræder i en tekst der skal oversættes? Og hvis de bliver oversat, er de så stadig uoversættelige?

Foredraget giver et indblik i oversætterens hverdag med de overvejelser som enhver oversættelse afføder, og i de modsætninger som oversættelsesfaget hviler på og hele tiden skal forholde sig til. Vi ser på hvad uoversættelighed vil sige, og om begrebet egentlig er en selvmodsigelse. Og vi ser på hvad oversætteren stiller op med de uoversættelige ord, både helt praktisk og inden for oversættelsesteoriens rammer.

For hvor frit må man oversætte? Og kan man i virkeligheden oversætte alt? Eller kan ingenting egentlig oversættes?! Og ikke mindst: Er de uoversættelige ord oversætterens nemesis?

Kirsten Marie Øveraas
Kirsten Marie Øveraas

oversætter, cand.mag.