Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Korrekturlæseruddannelsen er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne bliver trænet i at søge hjælp på nettet. Her er dsn.dk, sproget.dk og ordnet.dk blandt de relevante hjemmesider.

Det nyeste tiltag er den videregående korrekturlæseruddannelse som fjernforløb.

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 18.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløbet koster kun 11.500 kr. ekskl. moms. Derudover sparer du rejsetid og transportudgifter.

Sådan foregår det

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 6. udgave af Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen i elektronisk form, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

Det fysiske hold bliver undervist på bestemte datoer fra 9.00 til 16.00. Det gør du derimod ikke. Du kan selv planlægge hvornår du vil undervises. Du får vedhæftet alt det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Det giver dig store frihedsgrader mht. hvornår du skal afsætte tid. Med hensyn til hvad du skal læse, og hvilke opgaver du skal løse, kan du vælge mellem

- at følge læse- og afleveringsplanen for deltagerne på det fysiske hold eller
- at få en individuel læse- og afleveringsplan.

Hvis du følger det fysiske hold, har du en uge eller to til at sætte dig ind i stoffet og til at løse opgaverne. Datoerne ser du i boksen herunder.

Hvis du får individuel tidsplan, er det op til dig at afsætte den nødvendige tid til hjemmearbejdet. For at gå til eksamen sammen med det fysiske hold skal du dog tilmelde dig fjernforløbet senest den 1. maj 2019.

Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Podcasts

For hver undervisningsgang får du et link til podcasts af alt det som deltagerne får gennemgået på det fysiske hold. De vil sige at du på din egen computerskærm kan se og høre Jane Hansens gennemgang af

 • undervisningsmateriale
 • øvelser
 • opgaver.
Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen. Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster den 16. maj 2019. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til dit arbejde med teksterne.

Deadline for aflevering: 23. maj kl. 16.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Eksamen

Til den afsluttende eksamen skal du sætte en halv dag af og møde op på et af vores kursussteder.

København: 3. juni 2019 eller
Århus: 6. juni 2019

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Hvilke kommaregler underviser vi i?

Det er vores erfaring at langt de fleste sætter komma efter de gamle kommaregler fra 1918. Dette komma har i dag flere navne, fx kryds og bolle-komma og traditionelt komma. På uddannelsen bruger vi mest tid på denne – efterhånden meget gamle – måde at sætte komma på.

Ifølge Dansk Sprognævn er det helt korrekt at benytte de gamle kommaregler fra 1918. Men Sprognævnet har dog en anbefaling der går ud på at fravælge det såkaldte startkomma. Hvad det drejer sig om, skal du nok få lært. Måske synes du der mangler kommaer i denne tekst. Det gør der ikke hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling.

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Prisen er 11.500 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 18.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Målgruppe

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.
Kursusbevis

Du får udleveret et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. Den begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. Censor på uddannelsen er seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen på dsn.dk.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvordan du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

14 dage inden vi går i gang, får du mailet en tekst til korrekturlæsning. Dagen slutter med at du får gennemgået denne tekst.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i en af vores håndbøger.

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven, altså den du fik for efter første lektion.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 1)

Denne dag skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere teksten. Nu går vi dybere end stavefejl og grammatisk korrekthed. Du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • konkrete formuleringer.

Du arbejder med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Du får igen en hjemmeopgave for. Den skal du redigere. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for 5 dage. Du får din opgave med underviserens kommentarer retur inden næste undervisningsgang. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 2)

Vi gennemgår de optimale forslag til at forbedre hjemmeopgaven. Vi øver os endnu mere i at forbedre sproget, og endelig arbejder du med eksempler på tekster skrevet af forskellige personer. Mange korrekturlæsere får bidrag fra flere skribenter, for eksempel til en årsberetning, og her kan vi have en rolle med at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede. Nu er du klar til prøveeksamen. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen

Du får prøveeksamensteksterne mailet. Sæt 4 timer af til at løse opgaverne.
Vedhæft dem til jane@sprogseminar.dk. Så får du en tilbagemelding på hvordan du har klaret det. Formålet er at du får et præcist indtryk af hvad du skal repetere inden den afsluttende eksamen.

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.

Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster den 16. maj 2019. Du bør afsætte 4 timer uden afbrydelser til dit arbejde med teksterne.

Deadline for aflevering: 23. maj kl. 16.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Eksamen

Fra klokken 9.00 til 13.00 holder vi en skriftlig eksamen hvor du har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder. Du skal medbringe din egen pc/Mac.