Liselotte Winther Eriksen

Stilling administrativ lufthavnsmedarbejder hos Greenland Contractors
Baggrund

Liselotte Winther Eriksen har gennem 10 år boet i Thule i Grønland. Hun arbejder i Greenland Contractors, der står for den daglige drift af Thule Air Base. Mundtlig og skriftlig kommunikation på både dansk og engelsk fylder meget i hendes hverdag - lige fra mailkorrespondance til PowerPoint-præsentationer. Hun har en baggrund som dansklærer og er på privat basis meget sproginteresseret.

Evaluering

Jeg tilmeldte mig kurset både fordi jeg interesserer mig for sprog generelt og fordi jeg planlægger at fokusere mere på sprog i mit arbejde i fremtiden. Jeg mener det er meget vigtigt at være klar og klokkeren i sin kommunikation, bl.a. for at undgå misforståelser. Grammatik er lige så vigtig som en teksts indhold fordi det kan være meningsforstyrrende hvis formen er forkert.

Når man som jeg bor langt fra Danmark, kan man få en fornemmelse af at miste følingen med hvad folk beskæftiger sig med sprogligt, og kurset var en vej til at få mere indblik i det. Og det har været rigtig dejligt at nørde sammen med andre nørder – forstået positivt! Det er rart at sidde i en forsamling og opdage at de sproglige problemer man selv har, er gængse problemer andre også oplever. Og 'Håndbog i Nudansk' er i den sammenhæng en fantastisk bog at slå op i.

Desuden åbner kurset ens blik for de dårlige vaner man har. Vi synes måske selv vi er knivskarpe – men under kurset opdagede jeg fejl jeg ikke har lagt mærke til at jeg begik. Det er interessant at opdage hvad man ikke havde fokus på.

Efter at have taget korrekturlæserkurset på dansk overvejer jeg at tage kurset på engelsk fordi vores virksomhedssprog er engelsk