Ketty Mortensen

Stilling Kontorassistent hos Energinet.dk
Evaluering

Der var rigtig meget uddybende og god gennemgang af materialet. Det hjalp også at Jane var godt forberedt og god til at komme med uddybende forklaringer.