Ellen Stentoft Mathiesen

Stilling Technical Writer hos DSB
Evaluering

Det var imponerende at opleve den mængde paratviden som Jane besidder. Og så kunne vi kursister konstatere at hun kan Håndbog i Nudansk nærmest udenad – inkl. sidetal! Jeg er ikke i tvivl om at hun er yderst kompetent.

Jeg synes meget godt om hendes måde at undervise på. De mange opslag i håndbogen og på diverse websider gav mig en meget god fornemmelse af hvordan jeg fremover kan anvende disse redskaber til retskrivning og korrekturlæsning. Desuden gav de også en god indføring i hvordan jeg kan anvende redskaberne til at argumentere for mine rettelser af mine kollegers tekster.