Kommareglerne

Lær at sætte kommaer

Mellem helsætninger

Eksempel: Det regner i dag, så bliver vi hjemme.

I opremsninger
Eksempel: Hver dag spiser de fisk, æg, brød og gryn.           

Ved tilføjelser
Eksempel: Han kan godt lide vegetarmad, fx linsefrikadeller.                        

Ved navnetillæg
Eksempel: Danmarks største å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg.

Foran men
Eksempel: De holder fri i dag, men i morgen er de igen på arbejde.

Efter ledsætninger (slutkomma)
Eksempel: At de spiser sundt, er der ingen tvivl om.

Før og efter parentetiske ledsætninger
Eksempel: Hans forældre, som lige har fejret sølvbryllup, er rejst til USA.

Foran andre ledsætninger (valgfrit startkomma)
Eksempel: Der er ingen tvivl om, at de spiser sundt.

Uddybende om nogle af kommareglerne

Mellem helsætninger
Eksempel: Det regner i dag, så bliver vi hjemme.

En helsætning er en sætning, der kan stå alene. I eksemplet er der to helsætninger:

Det regner i dag.
Så bliver vi hjemme.

 er en konjunktion, der her forbinder helsætninger. Andre sådanne konjunktioner er:
og, for, men, eller.

Ved navnetillæg
Eksempel: Danmarks største å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg.

Danmarks største å kan kun være én å, nemlig Gudenåen.

I dette eksempel skal der ikke være komma: Den store danske å Skjern Å har sit udløb i Ringkøbing Fjord.

Forklaringen er, at der er mange store åer i Danmark.

Efter ledsætninger (slutkomma)
Eksempel: At de spiser sundt, er der ingen tvivl om.

At de spiser sundt er en ledsætning. Derfor skal der være et komma, hvor den slutter. Man kan fx kende en ledsætning ved at sætte et ikke ind i sætningen: At de ikke spiser sundt.

Når ikke kommer til at stå foran verballeddet (udsagnsleddet), er det en ledsætning.

Før og efter parentetiske ledsætninger
Eksempel: Hans forældre, som lige har fejret sølvbryllup, er rejst til USA.

som lige har fejret sølvbryllup er en parentetisk ledsætning, dvs. den kan undværes, uden at det forstyrrer meningen. Derfor sætter man komma før og efter den.

Foran andre ledsætninger (valgfrit startkomma)
Eksempel: Der er ingen tvivl om, at de spiser sundt.

at de spiser sundt er en ledsætning. Kommaet foran er principielt valgfrit. Dansk Sprognævn anbefaler at man ikke sætter startkommaer foran andre ledsætninger end de parentetiske. Og eftersom kommaet er valgfrit, er det lige så rigtigt at undlade komma.