Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende (fjernforløb)

Korrekturlæseruddannelsen er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer er at vi nøje afstemmer uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne bliver trænet i at søge hjælp på nettet. Her er dsn.dk, sproget.dk og ordnet.dk blandt de relevante hjemmesider.

Det nyeste tiltag er korrekturlæseruddannelsen som fjernforløb (selvstudium). 

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 17.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløb koster kun 11.000 kr. ekskl. moms. Desuden sparer du rejsetid og transportudgifter.

Sådan foregår det

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

Det fysiske hold bliver undervist på bestemte datoer fra 9.00 til 16.00. Det gør du ikke. Derimod får du mailet alt det du skal læse i Håndbogen og løse af opgaver. Du får altså vedhæftet alt det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Det giver dig store frihedsgrader mht. hvornår du skal afsætte tid. Med hensyn til hvad du skal læse, og hvilke opgaver du skal løse, kommer du til at følge tidsplanen for deltagerne på det fysiske hold.

Mellem hver gang har du en uge eller to til at sætte dig ind i stoffet og til at løse opgaverne. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Podcasts

For hver undervisningsgang får du et link til podcasts af alt det som kursisterne får gennemgået på det fysiske hold. De vil sige at du på din egen computerskærm kan se og høre Janes Hansens gennemgang af

 • undervisningsmateriale
 • øvelser
 • opgaver.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen. Hvis du foretrækker at være til stede, er du meget velkommen til det uden at det koster ekstra. Vi begynder 9.00 og slutter kl. 16.00. (Frokost er inkluderet). 

København: 26. november

Til den afsluttende eksamen skal du sætte en halv dag af og møde op på et af vores kursussteder.

København: 3. december eller
Århus: 29. november 

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Hvilke kommaregler underviser vi i?

Det er vores erfaring at langt de fleste sætter komma efter de gamle kommaregler fra 1918. Dette komma har i dag flere navne, fx kryds og bolle-komma og traditionelt komma. På uddannelsen bruger vi mest tid på denne – efterhånden meget gamle – måde at sætte komma på.

Ifølge Dansk Sprognævn er det helt korrekt at benytte de gamle kommaregler fra 1918. Men Sprognævnet har dog en anbefaling der går ud på at fravælge det såkaldte startkomma. Hvad det drejer sig om, skal du nok få lært. Måske synes du der mangler kommaer i denne tekst. Det gør der ikke hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling.

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv hvilken kommatering du benytter.

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det traditionelle kursus.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Prisen er 11.000 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 17.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær.
Kursusbevis

Du får udleveret et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. Den begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. Censor på uddannelsen er seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, til de anvendte fagbøger og til relevante sprogsider på nettet.

De 5 retskrivningsprincipper. Udviklingen i retskrivningen siden 1955 til og med ændringerne i retskrivningsreglerne (nov. 2012). Overblik over de 11 ordklasser.

Fordele og ulemper ved stavekontrol.

2. lektion: Substantiverne

Substantiverne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • genitiv
 • bøjning i pluralis
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver, adverbier og præpositioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Forkortelser, bindestreger.

Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier og konjunktioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

6. lektion: Pronominer

Pronominer som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4

7. lektion: Sætninger

Sætningstyper, sætningsskema, trappediagram.

Definition på

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og interrogative.

Sætningskløvning og sætningsknude.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved præposition.

Kommaøvelser.

Derefter får du gennemgået andre tegn (end komma), fx

 • semikolon
 • kolon
 • tankestreg
 • anførselstegn
 • accenter.
Dag 5

9. lektion: Prøveeksamen

Du får prøveeksamensteksterne mailet. Sæt 4 timer af til at løse opgaverne.
Vedhæft dem til jane@sprogseminar.dk. Så får du en tilbagemelding på hvordan du har klaret det. Formålet er at du får et præcist indtryk af hvad du skal repetere inden den afsluttende eksamen.

Du er velkommen til at møde op denne dag. Programmet er:

09.00-13.00 Prøveeksamen

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Gennemgang af eksamensteksterne

Eksamen

Vi slutter med en 4-timers skriftlig eksamen.

Du skal medbringe en pc/Mac og Håndbog i Nudansk.