Morten Dal

cand.ling.merc.

Uddannelse
 • Cand.ling.merc. i engelsk (CBS).
 • INSEAD-lederuddannet.
 • Prosci ADKAR®-certificeret.
 • PRINCE2® -certificeret.
Beskæftigelse
 • Internal Communications Manager, PANDORA A/S.
Tidligere ansættelser
 • Kommunikationschef, Danske Markets.
 • Internal Communications Manager, DANISCO A/S.
 • Chief Communications Advisor, Danske Bank.
Øvrigt virke
 • Censor på handelshøjskoler og universiteter i Danmark
  (på erhvervssproglige og kommunikationsuddannelser).
 • Advisory Board medlem – CBS, Institute of Business Communication.
Særlige fagområder
 • Forandringsledelse i globale organisationer.
 • Ledelses- og strategisk kommunikation.
 • Globalisering,digitalisering og medarbejderinvolvering.
 • Digital Employee Experience (3 x international prisvinder).
Udvalgte artikler og podcast:

Underviser på følgende: