Mariette Ulbæk

lektor, cand.ling.merc.

Uddannelse
 • Cand.ling.merc. (1989) (statsautoriseret translatør) engelsk
 • Moduler fra en masters uddannelse i applied communication (USA) (1998-1999)
 • EA (erhvervssproglig afgangseksamen) engelsk og tysk
Beskæftigelse
 • Ekstern lektor på sdu og AU
Tidligere ansættelser
 • Ekstern lektor på KU
 • Adjunkt og lektor på Handelshøjskole Syd
 • Adjunkt på Fredericia-Middelfart Handelsskole 
 • Selvstændig med undervisning af erhvervslivet
 • Oversætter og korrekturlæser – både som selvstændig og for forskellige bureauer
Undervisningsområder (både BA- og kandidatniveau)
 • Grammatik
 • Teksttyper og oversættelse herunder økonomisk og teknisk sprog
 • Business communication
 • Academic writing
 • Organisationskommunikation (intern og ekstern kommunikation og PR)
 • International market communication
 • Markedsforhold og analyser
 • Interkulturel kommunikation og kulturforståelse   
 • Skriftlig og mundtlig formidling
 • Præsentationsteknik
 • Persuasion and textual persuasion
 • Retorik og stilistik
 • Communication management in the experience society
 • Qualitative research and interviewing
 • English for science and technology
 • Scientific English and genre and translation
 • Tilpasning af ekspertsprog til lægmandssprog
 • Tekstanalyse og tekstproduktion
 • Strategisk kommunikation inden for turisme
 • Global politics and economics
 • Webkommunikation
 • Vejleder i forbindelse med BA-projekter og kandidatspecialer.
Undervisningserfaring

Begyndte med at undervise på aftenskoleniveau som studerende, gik videre til efg og HH på handelsskoleniveau og derfra videre til handelshøjskole- og universitetsniveau

Derudover undervisning i det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Alle niveauer – lige fra produktionsmedarbejderen til direktøren og lige fra begyndere til de mere avancerede.

Underviser på følgende: