Engelsk korrekturlæseruddannelse
– videregående

Dette register indeholder navnene på dem som har gennemført og bestået vores videregående engelske korrekturlæseruddannelse. Registret indeholder faglige oplysninger som den enkelte korrekturlæser selv redigerer ved at logge ind.

Navn Uddannelse Stilling/Firma Åben for freelanceopgaver
Camilla Ortmann

Bachelor i Erhvervssprog (engelsk) og ED (italiensk)


4048 4548
camillaortmann@gmail.com

Maria Borne Jensen


Borne Translations

6167 2729
maria@bornetranslations.dk

Lone Niedziella

Cand.ling.merc.


LingoLab Translation

2395 9886
loneniedziella@hotmail.com

Tina Slessing Andreasen

Cand.ling.merc. i engelsk Bachelor i erhvervssprog - italiensk

Language Secretary
Rambøll Danmark A/S

Nej

Ulla Stigaard Sørensen

Cand. ling. merc. statsautoriseret translatør og tolk i engelsk

Oversætter
Professionshøjskolen University College Nordjylland, International Afdeling, Teknologi og Business

Nej

Hella Kastbjerg

Professor- og forskningssekretær
Aarhus Universitet Center for Music in the Brain

Nej

Hanne Christoffersen

Cand.interpret.

sekretær
Teknologisk Institut Life Science

7220 1206
hac@teknologisk.dk