Gymnasielærere er generelt ikke sikre i retskrivning

Jeg læste med stor interesse en artikel i Politiken fredag den 15. oktober. Artiklen handlede om, at eleverne i gymnasiet generelt ikke er særlig dygtige til at skrive korrekt. I artiklen kom det også til udtryk, at det måske delvis skyldes dansklærernes nedprioritering af faget.

Jeg har arbejdet som gymnasielærer i dansk og har i over 25 år drevet min egen kursusvirksomhed, Danske Sprogseminarer. Min erfaring siger mig, at det ikke er hos eleverne, at problemet ligger. Det ligger derimod hos underviserne, dvs. gymnasielærerne, men jeg tænker faktisk også på folkeskolelærerne. Når de ikke prioriterer undervisning i retskrivning, skyldes det efter min mening, at de er usikre mht. retskrivning. Jeg er ret overbevist om, at usikkerheden skyldes mangelfuld uddannelse i retskrivning. Så for at gøre noget ved lærernes manglende sproglige kompetence er man nødt til at se nærmere på deres uddannelse og gøre noget ved den.

Hvem underviser i dansk på seminarierne og på universiteterne?

Generelt er lærerne selv uddannet på et seminarie eller et universitet. Er det muligt at vælge fag i sprogrigtighed og få en intensiv træning i den nødvendige grammatik for at blive sikker i retskrivning? Måske. Er faget obligatorisk? Næppe.

Da jeg selv blev uddannet i dansk på Københavns Universitet, kunne man nøjes med ét sprogligt emne; resten var litterære eller kommunikative fag. Det vil sige, man kunne blive gymnasielærer med en katastrofal mangel på viden om basal grammatik og retskrivning.
Jeg tror, det gælder både folkeskolelærere og gymnasielærere, at de generelt ikke ved, hvad de skal stille op med undervisningen i retskrivning. Derfor nedprioriterer de faget, og så bliver det automatisk også nedprioriteret af eleverne. Og når en elev får en skriftlig opgave retur uden hjælp til at forbedre retskrivningen og med en besked om, at korrekthed heller ikke betyder så meget, bliver retskrivning noget ligegyldigt. Men her må jeg understrege, at det på mange arbejdspladser langtfra er ligegyldigt.

Er retskrivning noget, eleverne lærer i folkeskolen?

Nej, det kan man ikke regne med. Mange gymnasielærere har den fejlagtige opfattelse, at retskrivning er noget, eleverne har lært i folkeskolen. Det undrer mig meget, at gymnasielærerne ikke straks kan se, at det på ingen måde er tilfældet. Det myldrer med fejl i gymnasieelevers skriftlige opgaver. Men mon så ikke, vi er tilbage ved hovedproblemet: at lærere generelt er for ringe uddannet i retskrivning?

Derfor opfordrer jeg til, at man på eksempelvis lærerseminarier og universiteter sikrer, at uddannelserne i dansk indeholder obligatorisk og meget intensiv undervisning i retskrivning. Målet bør være at gøre retskrivning interessant, udfordrende og relevant for eleverne på alle klassetrin.

Kan en ph.d.-afhandling med over 20 sprogfejl på nogle sider godkendes?

Undersøgelsen, der ligger til grund for den nævnte artikel, gælder gymnasieelever.
Måske man også skulle undersøge, hvordan det står til på universiteterne. Jeg har set en dansksproget ph.d.-afhandling, der blev godkendt, selv om der på visse sider var over 20 retskrivningsfejl.