Engelsk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Danske Sprogseminarers engelske korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Vi har i mange år holdt todageskurser, og for få år siden udviklede vi en engelsk korrekturlæseruddannelse med en afsluttende skriftlig eksamen. Nu tilbyder vi en videregående engelsk korrekturlæseruddannelse. Den udbyder vi også som fjernforløb.

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 18.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløbet koster kun 11.500 kr. ekskl. moms. Derudover sparer du rejsetid og transportudgifter.

Sådan foregår det

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 4. udgave af Oxfords Practical English Usage af Michael Swan. Den kan fx bestilles her.

Det fysiske hold bliver undervist på bestemte datoer fra 9.00 til 16.00. Det gør du ikke. Derimod kan du selv planlægge hvornår du vil undervises. Du får vedhæftet alt det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Det giver dig store frihedsgrader mht. hvornår du skal afsætte tid. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

14 dage inden uddannelsesstarten får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver undervisningsgang skal du regne med ca. 10 timer på hjemmeopgaver, øvelser og læsestof.

 Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til din underviser på mpi@cc.au.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen. Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster den 20. maj 2019. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer (dvs. uden afbrydelser) til dit arbejde med teksterne.

Deadline for aflevering: 22. maj kl. 16.00.

Eksamen

Til den afsluttende eksamen skal du sætte en halv dag af og møde op på et af vores kursussteder.

København: 3. juni 2019 eller
Århus: 3. juni 2019

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Priser og fordele
 • Prisen er 11.500 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 18.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede engelske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Målgruppe

Den videregående engelsk korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.
Kursusbevis

Du får tilsendt et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. Den begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. Censor på uddannelsen er lektor, ph.d. Henrik Gottlieb.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. Hvor går grænsen?

I arbejdet med korrekturlæsning befinder vi os ofte i et grænseland mellem korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. I det første modul ser vi på forskellene mellem de tre aspekter af professionel engelsk korrekturlæsning og på, hvordan opgaverne kan afgrænses og løses bedst muligt i teori og praksis. I introduceres til og prøver kræfter med state-of-the-art teknikker (fx. Mossop B. Revising and Editing for Translators), som anvendes på egne og andres tekster, uanset om opgaven er læse korrektur på eller revidere/redigere en engelsk tekst. Dag 1 giver desuden en opsummering af de centrale læringspointer fra basiskurset i engelsk korrekturlæsning, og I får feedback på den opgave, der er afleveret inden kursusstart.

Dag 2

Den gode tekst: Målgruppetilpasning med fokus på grammatik, ”dangelsk” og læsevenlighed

En professionel korrekturlæsning skal selvfølgelig være helt fri for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Men teksten skal også være flydende, levende og tilpasset målgruppen. I tredje modul er fokus derfor på udvalgte dele af engelsk grammatik, der erfaringsmæssigt volder danskere problemer, og på hvordan afsmitning fra dansk på den engelske tekst kan undgås. Vi arbejder målrettet og intensivt med konkrete teknikker (bl.a. på basis af Sørensen K. English and Danish Contrasted. A Guide for Translators) til at opspore afsmitning fra dansk i engelske tekster og til at ændre sætninger, så modersmålsafsmitning undgås på både ord- og sætningsniveau. Du får en hjemmeopgave, hvor du skal finde og rette en række almindelige fejl, som danskere der skriver på engelsk typisk laver.

Dag 3

Samspillet mellem tekst og kontekst. Hvordan man styrker teksten

Det er helt centralt, at tekster fungerer optimalt i de kontekster, hvor de skal anvendes. Man skal derfor som korrekturlæser kende konventionerne for, hvordan tekster opbygges, og hvordan sproget er inden for de fagområder, man arbejder med – hvad enten det er britisk eller amerikansk engelsk. I andet modul ser vi derfor på, hvordan kontekstuelle faktorer og gældende konventioner påvirker teksters opbygning og sproglige form. Der gives en introduktion til begreberne tema og rhema, og vi arbejder konkret med, hvordan man kan forbedre tema-rhema-strukturen (”den røde tråd”) i udvalgte tekstgenrer. Du får en hjemmeopgave, hvor du skal redigere en tekst.

Dag 4

Gør dig selv og andre endnu bedre! Hjælpemidler til dokumentation og læring

I takt med at engelsk i stigende grad bliver en generalistkompetence, bliver det vigtigere, at vi som sprogmedarbejdere kan begrunde de rettelser og ændringer, vi foretager. Der er også ofte behov for, at vi hjælper dem, der ikke har en sproglig baggrund til fremadrettet selv at skrive bedre og sprogligt mere korrekt på engelsk. I fjerde modul gives der derfor en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning og dokumentation. Hjælpemidlerne anvendes i øvelser til at rette gængse sproglige fejl, og der trænes i hvordan kilderne kan anvendes til at forklare rettelser og til at opbygge digitale spørgsmål-svar-vidensbanker til brug for egen korrekturlæsning. Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under vejledning af underviseren, så du kan afprøve teknikkerne og din nye viden.

Dag 5

Prøveeksamen

Vi begynder med en prøveeksamen på 4 timer og slutter med en gennemgang af problemer og løsninger i de givne tekster. Herved kan hver deltager evaluere egne præstationer forud for den afsluttende eksamen.

Dag 6
Eksamen

Fra klokken 09.00 til 13.00 holder vi en skriftlig eksamen på stedet hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.