Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående

Danske Sprogseminarer har i mange år holdt kurser i korrekturlæsning, grammatik, retskrivning og tegnsætning. Som en naturlig udvikling udbød vi som den første virksomhed en korrekturlæseruddannelse. Det var i foråret 2011. De nævnte kurser har vi siden udviklet til en videregående korrekturlæseruddannelse. Det videregående forløb afviger fra det grundlæggende på to afgørende punkter: 

1) Til den skriftlige eksamen skal du argumentere for nogle af dine rettelser. Det vil sige du skal indsætte en kommentar i Word med forklaring og præcis kildeangivelse til fx den relevante side i Håndbog i Nudansk eller paragraf på dsn.dk. 

 2) Den skriftlige eksamen er endvidere udvidet med en del 3. Den går ud på at du skal redigere indholdet, fx 

 • omformulere
 • indsætte flere overskrifter
 • omstrukturere afsnit
 • ændre et afsnit til en punktopstilling.
Målgruppe og forudsætninger

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • PA
 • sekretær.

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Kryds og bolle-komma?

Det er vores erfaring at langt de fleste sætter komma efter de gamle kommaregler fra 1918. Dette komma har i dag flere navne, fx kryds og bolle-komma og traditionelt komma. På uddannelsen bliver du primært undervist i denne – efterhånden meget gamle – måde at sætte komma på.

Ifølge Dansk Sprognævn er det helt korrekt at benytte de gamle kommaregler fra 1918. Men Sprognævnet har dog en anbefaling der går ud på at fravælge det såkaldte startkomma. Hvad det går ud på, skal du nok få lært. Måske synes du der mangler kommaer i denne tekst. Det gør der ikke hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, kan du få et gratis kommakursus med i købet. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Når du tilmelder dig uddannelsen, kan du på tilmeldelsesblanketten (i feltet Bemærkninger) indtaste ønsket dato på kommakurset.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser på et videregående niveau og kan komme med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
Effektive noter på et uddannelsesforløb

Uddannelsen er et intensivt forløb med en høj grad af indlæring. Man kan naturligvis ikke huske alt hvad der bliver undervist i; derfor er det en god ide at tage noter på sin computer. For en af vores tidligere deltagere er noterne blevet til et helt kompendium på mange sider. På https://www.youtube.com/watch?v=A347qc7qooc kan du høre hendes gennemgang af hvordan hun har arbejdet på uddannelsen. Du ser desuden hvordan hun har opbygget sit kompendium, og hvordan hun efterfølgende bruger det på sit arbejde.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage med et par uger mellem hver mødegang. Hvis du vælger at supplere med et gratis kommakursus, skal du regne med at afsætte 6 dage. Dertil kommer naturligvis 4 timer til den afsluttende skriftlige eksamen. Med kommakurset bliver det 6 1/2 dag.

14 dage inden første mødegang får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver mødegang skal du regne med 8-10 timer på hjemmeopgaver og læsestof. 

Lærebog med i prisen

Håndbog i Nudansk bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren.
Retskrivningsordbogen lærer du at bruge på dsn.dk. 

Sproget.dk  og ordnet.dk er andre relevante hjemmesider som du lærer et benytte.

Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter sidste undervisningsgang får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen. Den består af 3 delprøver.

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. (For at kunne gå til eksamen skal du have afleveret alle hjemmeopgaver til tiden). Censor på uddannelsen er seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen på dsn.dk.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvordan du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i en af vores håndbøger.

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Den gode tekst, teori og praksis

Du får tilsendt en hjemmeopgave som du skal løse og sende til underviseren inden denne dag. På selve dagen skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere tekster, og du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Du skal desuden arbejde med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Sidst på dagen får du endnu en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for fem dage. Inden næste undervisningsgang får du din opgave retur med underviserens kommentarer.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Den gode tekst skriver ikke sig selv

Du får gennemgået nogle af forslagene til at forbedre teksten i hjemmeopgaven. Du skal øve dig endnu mere i tekstredigering, og desuden skal du redigere tekster skrevet af forskellige personer. Mange får bidrag fra flere forskellige skribenter, fx til en årsberetning, og her er det vigtigt at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede.

På dag 2 får du mulighed for at arbejde med dine egne tekster under kyndig vejleding af underviseren. Du skal selvfølgelig afprøve din nye – eller genopfriskede – viden i en række skriveøvelser begge dagene.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen

Vi begynder  med en prøveeksamen på 4 timer og slutter med en gennemgang af problemer og løsninger i de givne tekster. Herved kan hver deltager evaluere egne præstationer forud for den afsluttende eksamen.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Eksamen

Fra klokken 9.00 til 13.00 holder vi en skriftlig eksamen hvor du har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder. Du skal medbringe din egen pc/Mac.