Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende

Indledning til korrekturlæseruddannelsen

Der er generelt mange sprogfejl på hjemmesider, i mails, i det offentliges kommunikation, i produktbeskrivelser, aviser, bøger og stillingsannoncer. Hvis der ud over sprogfejl også er formuleringer der giver anledning til misforståelser, efterlader man et uheldigt indtryk hos læseren, fx en kunde.

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte fordi de synes noget ser mere rigtigt ud – ikke fordi de ved hvad der er rigtigt.

Danske Sprogseminarer kom først 

Som den første virksomhed tog vi i foråret 2011 skridtet til at udbyde en korrekturlæseruddannelse. Den blev meget positivt modtaget.

Vores korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter pc’er og bliver trænet i at søge hjælp på nettet.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • PA
 • underviser
 • sekretær.

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Kryds og bolle-komma?

Det er vores erfaring at langt de fleste sætter komma efter de gamle kommaregler fra 1918. Dette komma har i dag flere navne, fx kryds og bolle-komma og traditionelt komma. På uddannelsen bliver du primært undervist i denne – efterhånden meget gamle – måde at sætte komma på.

Ifølge Dansk Sprognævn er det helt korrekt at benytte de gamle kommaregler fra 1918. Men Sprognævnet har dog en anbefaling der går ud på at fravælge det såkaldte startkomma. Hvad det går ud på, skal du nok få lært. Måske synes du der mangler kommaer i denne tekst. Det gør der ikke hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, kan du få et gratis kommakursus med i købet. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Når du tilmelder dig uddannelsen, kan du på tilmeldelsesblanketten (i feltet Bemærkninger) indtaste ønsket dato på kommakurset.

Early bird-pris 15.500 kr. ekskl. moms ved tilmelding inden den 31. december 2018
Kbh, 5 hele dage
Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Du får et gratis kommakursus med i købet.
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
Effektive noter på et uddannelsesforløb

Uddannelsen er et intensivt forløb med en høj grad af indlæring. Man kan naturligvis ikke huske alt hvad der bliver undervist i; derfor er det en god ide at tage noter på sin computer. For en af vores tidligere deltagere er noterne blevet til et helt kompendium på mange sider. På https://www.youtube.com/watch?v=A347qc7qooc kan du høre hendes gennemgang af hvordan hun har arbejdet på uddannelsen. Du ser desuden hvordan hun har opbygget sit kompendium, og hvordan hun efterfølgende bruger det på sit arbejde.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage (9.00-16.00) med et par uger mellem hver mødegang. Du kan også vælge et forløb i København hvor de fleste dage er fra (9.00-12.00).

14 dage inden første mødegang får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver mødegang skal du regne med 8-10 timer på hjemmeopgaver, øvelser og læsestof.

Lærebog med i prisen

Håndbog i Nudansk bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren.
Retskrivningsordbogen lærer du at bruge på dsn.dk.

Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne i korrekturlæsning.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter sidste undervisningsgang får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen. Den består af 2 delprøver.

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. (For at kunne gå til eksamen skal du have afleveret alle hjemmeopgaver til tiden). Censor på uddannelsen er seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, til de anvendte fagbøger og til relevante sprogsider på nettet.

De 5 retskrivningsprincipper. Udviklingen i retskrivningen siden 1955 til og med ændringerne i retskrivningsreglerne (nov. 2012). Overblik over de 11 ordklasser.

Fordele og ulemper ved stavekontrol.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
2. lektion: Substantiverne

Substantiverne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • genitiv
 • bøjning i pluralis
 • brugen af store og små bogstaver.
Dag 3
3. lektion: Verberne

Verberne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.
Dag 4
4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver, adverbier og præpositioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Forkortelser, bindestreger.

Dag 5
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier og konjunktioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.
Dag 6
6. lektion: Pronominer

Pronominer som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 7
7. lektion: Sætninger

Sætningstyper. Definition på

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og interrogative.

Sætningskløvning og sætningsknude.

Dag 8
8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved præposition.

Kommaøvelser.

Derefter får du gennemgået andre tegn, fx

 • semikolon
 • kolon
 • tankestreg
 • anførselstegn
 • accenter.
Dag 9+10
9. lektion: Prøveeksamen

Vi indleder med en prøveeksamen fra 9.00 til 13.00.

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksterne

Efter frokost gennemgår vi eksamensteksterne så du får et præcist indtryk af hvad du skal repetere inden den afsluttende eksamen.

Ordet er frit. Spørg løs, og bliv velforberedt til den afsluttende eksamen.

Eksamen

Vi slutter med en 4-timers skriftlig eksamen.

Du skal medbringe en pc/Mac og dine håndbøger.

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, til de anvendte fagbøger og til relevante sprogsider på nettet.

De 5 retskrivningsprincipper. Udviklingen i retskrivningen siden 1955 til og med ændringerne i retskrivningsreglerne (nov. 2012). Overblik over de 11 ordklasser.

Fordele og ulemper ved stavekontrol.

2. lektion: Substantiverne

Substantiverne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • genitiv
 • bøjning i pluralis
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.
4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver, adverbier og præpositioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Forkortelser, bindestreger.

Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier og konjunktioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.
6. lektion: Pronominer

Pronominer som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4
7. lektion: Sætninger

Sætningstyper, sætningsskema, trappediagram.

Definition på

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og interrogative.

Sætningskløvning og sætningsknude.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved præposition.

Kommaøvelser.

Derefter får du gennemgået andre tegn (end komma), fx

 • semikolon
 • kolon
 • tankestreg
 • anførselstegn
 • accenter.
Dag 5
9. lektion: Prøveeksamen

Vi indleder med en prøveeksamen fra 9.00 til 13.00.

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksterne

Efter frokost gennemgår vi eksamensteksterne så du får et præcist indtryk af hvad du skal repetere inden den afsluttende eksamen.

Ordet er frit. Spørg løs, og bliv velforberedt til den afsluttende eksamen.

Eksamen

Vi slutter med en 4-timers skriftlig eksamen.

Du skal medbringe en pc/Mac og dine håndbøger.