Sprogbus skal styrke dialekter

Regeringen har med støtte fra Dansk Folkeparti besluttet at Dansk Sprognævn skal flytte til Nordfyn. Baggrunden for denne beslutning er regeringens hidtil hemmeligholdte plan om at styrke danske dialekter; en plan der flugter fint med udflytningen af de mange nævn og styrelser.

Efter mange kritiske overvejelser i Sprognævnet er man da nu også kommet frem til at flytningen åbner nye muligheder.

En sprogbus er vejen frem

Dansk Sprognævn har søgt Kulturministeriet om 2,8 mio. til en ny bus der skal indrettes med 4 arbejdspladser, 4 køjepladser, køkken og toilet. Svar på ansøgningen kommer senest den 15. juni.

Formålet med sprogbussen er først og fremmest at 4 medarbejdere ad gangen kan arbejde på den over to timer lange køretur hver vej mellem København og Bogense. Det vil trods alt give mere ro end at skulle arbejde i toget. I lange perioder skal bussen dog ikke bruges på denne strækning. Derimod skal bussen rundt i landet for at Sprognævnets ansatte kan møde danskerne.

Sprognævnet på roadtrip

Sprogbussen skal gøre ophold 1-2 dage i forskellige byer i Danmark. Bussen skal have åbningstider så de lokale kan få personlige svar på sproglige spørgsmål. Eftersom sprogbussen også vil indeholde opslagsbøger, vil de besøgende blive undervist i hvordan de selv kan finde svar på sproglige spørgsmål.

Sprognævnet overvejer også at holde kurser i sprogbussen. Hvis man inddrager køjepladserne, regner man med plads til 10 kursister. Beslutningen om kurserne er dog ikke truffet endnu.

En Danmarkstur vil typisk vare 14 dage med mulighed for næsten lige så mange ophold. Hvis man ønsker besøg af sprogbussen, kan man skrive til Sprognævnet og spørge om det kan lade sig gøre.

Nyt projekt om danske dialekter

Sprognævnet har besluttet at man vil tale nordfynsk når man er på arbejde i Bogense. Det kræver en hurtig indlæring i denne dialekt; nævnets ansatte er da også allerede på et intensivt kursus.

I forbindelse med udflytningen til Bogense og planerne med sprogbussen har Sprognævnet besluttet at se nærmere på Danmarks godt 30 dialekter. Ud over at optage lokale dialekter på de mange busture vil man også studere det lokale skriftsprog. Hensigten er at udgive lokale dialektretskrivningsordbøger på nettet. Sprognævnet mener at sådanne ordbøger skal have samme status som Retskrivningsordbogen, dvs. at danskere fremover ikke blot har én retskrivning, men kan korrigere med dialektordbøgerne.

På grund af Sprognævnets store interesse for dialekter har man besluttet at man – efterhånden som nævnets ansatte får et brugbart kendskab til landets dialekter – i sprogbussen vil tale den dialekt der tales i den egn hvor man aktuelt befinder sig.

Sprognævnet mangler en buschauffør

Det optimale vil være en selvkørende bus, men eftersom en sådan ikke kan bestilles før 2020, må Sprognævnets medarbejdere selv køre bussen. De ansatte cykler til og fra arbejde, og ingen har et buskørekort, men ifølge nævnets direktør er dette dog det mindste problem. Alle dem der ønsker det, skal nok få bevilget et kørekort.

Respekt

Det er meget prisværdigt at Sprognævnet nu ser så positivt på indflytningen til Nordfyn. Nyttig transport med sprogbus, turene rundt i landet for at lære folk retskrivning og udgivelsen af de kommende dialektordbøger er konstruktivt tænkt. At nævnets medarbejdere tilmed vil lære landets dialekter at kende og bruge dem lokalt er virkelig ambitiøst.

Jane Hansen
Danske Sprogseminarer
1. april 2018