Tine Wirenfeldt Jensen

Uddannelse
 • Ph.d. i learning & education fra Aarhus Universitet (ph.d.-afhandling om det danske universitetsspeciale).
 • Cand.mag. i litteraturhistorie og informationsvidenskab fra Aarhus Universitet.
Beskæftigelse
 • Indehaver af METoDo.
 • Ekstern adjunktvejleder, Syddansk Universitet.
Tidligere ansættelser
 • Teamleder for Studiekompetenceområdet, Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier, Aarhus Universitet.
 • Undervisningsudvikler, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet.
 • Grundlægger og redaktør af Studiemetroen (nu Studypedia), Aarhus Universitet.
 • Underviser i akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling, Aarhus Universitet.
Særlige fagområder
 • Skriftlige og mundtlige videnskabelige kommunikationsformer.
 • Videnskabelig argumentation.
 • Skriveteori og skrivepædagogik.
 • Det danske universitetsspeciale.
 • Feedback og læring.
 • Udvikling af analoge spil til at facilitere læreprocesser.
 • Udvikling af skrivekompetencer på videregående uddannelser. 
 • Udvikling og afholdelse af kurser om skrivning, feedback og vejledning for ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere.
Udvalgte publikationer
 • Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau. (Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2017).
 • Bjerget og sumpen: En undersøgelse af det danske universitetsspeciales betydninger med afsæt i humaniora (ph.d.-afhandling, AU, 2015).
 • Negotiating Multiple Identities in Second- or Foreign-Language Writing in Higher Education. (I Critical Transitions: Writing and the Question of Transfer. WAC Clearinghouse Publishing and Parlor Press, USA, 2015).
 • Mobile Probes: Exploring the Work Processes and Everyday Life of Danish Students Writing Their Master’s Thesis. (SAGE Research Methods Cases, 2015).
 • Processtyring og kommunikation i vejledningen. (I Universitetspædagogik, Samfundslitteratur, 2013).
 • Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen. (Læring og Medier, 2013). 
 • Engaging students in the peer-feedback process – improved peer-feedback on texts through the conceptualization of a board game. (Proceedings of ICERI2011 Conference, 2011).
 • Fra løsninger til nye spørgsmål: kandidatspecialet som forskningsfelt. (Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2011).
 • Specialevejledning – rammer og roller: En universitetspædagogisk undersøgelse. (Samfundslitteratur, 2007).
Andre aktiviteter
 • Foredragsholder, peer reviewer, udvikler af undervisningsmateriale om bl.a. akademisk skrivning (fx Tekstfeedbackspillet og webressourcer målrettet specifikke fagdiscipliner).

 

Underviser på følgende: