Sten Vikner

professor, dr.phil.habil.

Uddannelse
 • M.A. i lingvistik fra University College London (1984).
 • Cand.phil. i engelsk fra Københavns Universitet (1987).
 • Ph.d. (docteur ès lettres) fra Université de Genève (1990).
 • Dr.phil. (Dr. Phil. Habil.) fra Universität Tübingen (2002).
Beskæftigelse
 • Professor ved Afd. for Engelsk, Aarhus Universitet.
Tidligere ansættelser
 • Lektor ved Afd. for Engelsk, Aarhus Universitet.
 • Lektor ved Institut für Germanistik/Linguistik, Universität Stuttgart.
 • Adjunkt ved Département d'Anglais, Université de Genève.
Undervisnings- og forskningsområder
 • Syntaks, morfologi, historisk lingvistik, dialektologi, semantik, lingvistisk teori
 • Komparative studier inden for engelsk, dansk, tysk, og de andre germanske sprog
Udvalgte publikationer
Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger
 • Gæsteforsker ved University of Cambridge, Rutgers University (New Jersey), Universitetet i Tromsø, Lunds Universitet og Massachusetts Institute of Technology.
 • Derudover gæsteforelæser og -underviser ved universiteter i Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Island, Italien, Norge, Spanien, Svejts, Sverige, Tyskland, UK, USA og Østrig.

Underviser på følgende: