Steen Nepper Larsen

lektor, cand.mag.

Uddannelse

 • Cand.mag. i historie og samfundsfag fra RUC (1987).
Beskæftigelse
 • Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet.
Tidligere ansættelse
 • Institut for Kultur og Identitet, RUC.
 • Underviser på Krogerup Højskole.
Undervisning og forskningsområder
 • Erkendelsesteori og sprogfilosofi.
 • Dannelsesbegrebets aktualitet og idéhistorie.
 • Filosofi- og Tænkningshistorie.
 • Videnskabsteori.
 • Nyere filosofisk æstetik.
 • Tidens, rummets og kroppens filosofi og idéhistorie.
 • Kritisk teori, hermeneutik, fænomenologi.
 • m.m.
Udvalgte publikationer
 • Neurovidenskab. En udfordring for filosofisk tænkning (GNOSIS, Kbh. 2008).
 • Kategoriale tydninger af den kognitive kapitalisme med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet (GNOSIS, Kbh. 2008).
 • Philosophy Matters! Samtidsdiagnostiske tydninger i den plastiske hjernes æra (GNOSIS, Kbh. 2009).
 • Inge Kryger Pedersen & SNL (red.): Sociologisk leksikon (Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2011).
 • Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering (Fjordager, 2013)
 • Menneskets plastiske hjerne – gådefuld og genstand for store forventninger (Fjordager, 2015).
 • At ville noget med nogen - filosofiske og samtidskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik (Forlaget TURBINE, Aarhus (in press)).
Andre aktiviteter
 • Foredragsholder, kritiker, anmelder, manuskriptlæser, kursusholder, eksaminator og censor.

Underviser på følgende: