Lise Mourier

translatør, cand.interpret.

Uddannelse
 • cand.interpret. og translatør i engelsk. 
Beskæftigelse
 • Ekstern lektor ved Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS.
 • Forsker ved CBS i fagsprog (finans- og regnskabsterminologi), leksikografi og oversættelsesteori. Underviser i økonomisk og finansielt sprog samt i terminologi og termbaser.
 • Konsulent og rådgiver for en række børsnoterede virksomheder om amerikansk, internationalt og britisk engelsk i den eksterne finansielle rapportering.
 • Censor i engelsk ved Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet samt Ålborg Universitet.
 • Underviser i finansielt sprog og regnskabsterminologi samt oversættelses­kvalitet for organisationer og virksomheder.
 • Underviser i engelsk præsentationsteknik i økonomiske og finansielle emner, bl.a. for Nationalbanken og i 2006 for Den Europæiske Centralbank i samarbejde med lektor Inge Gorm Hansen og lektor Arnt Lykke Jakobsen.
Undervisnings- og forskningsområder
 • Kvalitet i oversættelse og kommunikation med særligt fokus på økonomisk og finansielt sprog.
 • Regnskabsterminologi - dansk over for amerikansk, britisk og internationalt engelsk.
 • Leksikografi, kontrastiv lingvistik og oversættelsesteori.
Udvalgte publikationer
 • De elektroniske regnskabsordbøger (findes på http://www.ordbogen.com/): dansk-dansk og dansk-engelsk samt (under udarbejdelse) engelsk-engelsk og engelsk-dansk, medforfattere: Sandro Nielsen og Henning Bergenholtz.
 • Regnskabsordbogen Dansk-Engelsk, medforfattere: Sandro Nielsen og Henning Bergenholtz, udg. af Forlaget Thomson A/S (2004).
 • Communicating financial reporting across continents, i: Hermes, Journal of Linguistics, Nr. 32, s. 145-165 (2004).
 • Regnskabsordbogen Engelsk-Dansk, medforfattere: Sandro Nielsen og Henning Bergenholtz, udg. af Forlaget Thomson A/S (2007).
 • Diccionario de Contabilidad Inglés-Español. Centre for Lexicography, ASB, Universidad de Aarhus, Escuela de Empresariales, Universidad de Valladolid, Thomson Reuters 2010 (medforfatter).
 • Internet Accounting Dictionaries: Present Solutions and Future Opportunities, medforfatter: Sandro Nielsen, i: Hermes, Journal of Linguistics, Nr. 34, s. 83-116 (2005).
 • Lærebogsmateriale vedr. økonomisk og finansiel oversættelse.

Lise underviser på Intensivt kursusforløb i engelsk økonomisk oversættelse.

Underviser på følgende: