Jørgen Schack

seniorforsker, cand.mag.

Uddannelse
 • Cand.mag. i dansk og humanistisk informatik (1990).
Beskæftigelse
 • Seniorforsker ved Dansk Sprognævn.
Tidligere ansættelser
 • Sprogmedarbejder ved IBM.
 • Forskningsstipendiat ved Institut for Nordisk Filologi, KU.
Undervisnings- og forskningsområder
 • Sprogbrug og sprognormer.
 • Stavefærdighed.
 • Dansk grammatik.
 • Orddannelse.
 • Sprogteori.
Udvalgte publikationer
 • Om ordet neger (I: Nyt fra Sprognævnet 1995/4).
 • Betydning og reference. Om varemærker og deres relation til kategorierne proprium og appellativ (I: Danske Studier 1998).
 • Blandt sprogets kimærer (I: Danske Studier 1999).
 • Ordmærker i dansk (I: Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning).
 • Til en moderne danskprofessor. Om attributivforbindelse som førsteled (I: Sproglige åbninger. E som Erik, H som halvfjerds. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. Hans Reitzels Forlag 2001).
 • Lægemiddelnavne (I: Navnet er Trofast. Modersmål-Selskabets Årbog 2003. C.A. Reitzels Forlag 2003).
 • Ortografisk synkope (I: På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004. Wessel og Huitfeldt 2004).
 • Frekvens og proveniens. Om nyere fremmedord i det centrale danske ordforråd (I: Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-årsdagen. Dansk Sprognævns skrifter 36, 2006).
 • (sammen med Pia Jarvad) Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand (udgivet af Folketingets Ombudsmand, 2008).
 • Varemærker i den sproglige rådgivning (I: Sprog i Norden 2008).
 • Distinctive names: constraints on brand name creation (I: Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences, Vol. 43, 2008).
 • Adverbium + præposition - ét eller to ord? (I: Nyt fra Sprognævnet 2011/3).
 • Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk (I: NyS 45).
 • (sammen med Christian Becker-Christensen) Ord og ordforbindelser, som "hører nøje sammen med en efterfølgende ledsætning". Om startkommaets placering i henhold til Retskrivningsordbogens § 50.1 og 50.3 (I: Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Dansk Sprognævns skrifter 46, 2015).
 • (sammen med Philip Diderichsen og Sune Just Christensen) Ranking corpus texts by spelling error rate (I: Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH) 10 December 2015 Warsaw, Poland, s. 31-38.
 • (sammen med Philip Diderichsen). Jagten på den gode og sikre sprogbruger (I: Nyt fra Sprognævnet/3)
 • (sammen med Anita Ågerup Jervelund) Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser(Dansk Sprognævns skrifter 48, 2016 (i trykken)).
Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger

Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet i København, EU’s oversættelsestjeneste i Bruxelles og Luxembourg.

Underviser på følgende: