Gunnar Lind Haase Svendsen

professor, ph.d.

Uddannelse
 • Cand.mag. i antropologi og russiske (sidefag) fra Københavns Universitet (1990). 
 • Ph.d. i kulturhistorie, Syddansk Universitet (2004).
Beskæftigelse
 • Professor og studieleder ved Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU, Esbjerg.
Tidligere ansættelser
 • Sprogskolelærer for flygtninge og indvandrere.
 • Ph.d.-stipendiat ved SDU, Institut for Historie. 
 • Forsker ved Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, SDU, Esbjerg.
 • Post.doc og siden lektor ved Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU, Esbjerg.
Undervisnings- og forskningsområder
 • Økonomisk sociologi, herunder social kapital og tillid.
 • Folkelige bevægelser i Danmark. 
 • Foreningsliv. 
 • Landboliv. 
 • Kvalitative metoder. 
Udvalgte publikationer (se også http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/glhs)
 • Svendsen, G.L.H. & G.T. Svendsen (2000) “Measuring social capital: The Danish co-operative dairy movement”. Sociologia Ruralis, nr. 1, s. 72-86.
 • Svendsen, G.L.H. (2003) ”The right to development. Construction of a non-agriculturalist discourse of rurality in rural Denmark”. Journal of Rural Studies, nr. 4, s. 79-94.
 • Svendsen, G.L.H. & G.T. Svendsen (2004) The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA
 • Svendsen, G.T. & G.L.H. Svendsen (2006) Social kapital. En introduktion. Hans Reitzels Forlag, København.
 • Svendsen, G.L.H. (2006) ”Studying social capital in situ. An anthropological approach”. Theory and Society, vol. 35, nr. 1, s. 39-70.
 • Svendsen, G.L.H. & H.W. Tanvig, red. (2007) Landvindinger. Landdistriktsforskning og
 • -perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. Narayana Press, Gylling.
 • Patulny, R. & G.L.H. Svendsen (2007) “Exploring the social capital grid: Bonding, bridging, qualitative, quantitative”. International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 27, nr. 1/2, s. 32-51
 • Svendsen, G.T. & G.L.H. Svendsen, red. (2009) Handbook of Social Capital. The Troika of Sociology, Political Science and Economics. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA.
 • Hegedahl, P. & G.L.H. Svendsen, red. (2011) Tillid – Samfundets fundament: Teorier, tolkninger og cases. Syddansk Universitetsforlag, Odense.
 • Brandt, M.W. & G.L.H. Svendsen (2012) ”’The Rotten Banana’ fires back: The story of a Danish discourse of inclusive rurality in the making”. Journal of Rural Studies.
 • Svendsen, G.L.H., red. (2012) Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet: Viden, cases, teorier. Syddansk Universitetsforlag.
 • Svendsen, G.L.H., & Svendsen, G.T. (2016) Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State: Explaining the Flight of the Bumblebee. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA..
Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger
 • Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, samt masser af forsamlingshusforedrag.
Underviser på følgende:

Bacheloruddannelsen i sociologi og kulturanalyse, Syddansk Universitet i Esbjerg samt  kandidatuddannelsen i Cultural Sociologi sammesteds.

Underviser på følgende: