English as a corporate language

English as a corporate language

Vælg dato:
Pris:
3.995 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

English as a corporate language

I takt med den stigende internationalisering i danske virksomheder vokser også den sproglige mangfoldighed. I organisationer der arbejder på tværs af landegrænser, eller som har medarbejdere fra mange lande, bliver sprog et vigtigt redskab til at skabe fællesskab og til at kommunikere på tværs, men sprog kan også være en barriere både for kommunikation og for inklusion. På dette kursus præsenteres deltagerne for eksempler fra den nyeste forskning inden for sprog på internationale arbejdspladser. Du får redskaber til selv at arbejde videre med emner som sprogpolitik og inklusion af internationale medarbejdere.

Målgruppe

Kommunikationsmedarbejdere, HR- medarbejdere, diversity-managers og andre der arbejder med sprog og kultur i internationale organisationer.

Kursusindhold

På dette kursus får du viden om sprog og kultur i organisationer med særligt fokus på flersprogede organisationer og arbejdspladser. Vi vil se på sprogets sociale betydning, fx i forhold til identitet, magt og social eksklusion. En del af dagens program vil fokusere på sprogpolitik og indførelsen af engelsk som koncernsprog. Kurset bygger på aktuel forskning inden for ovennævnte emner.

Formål

Efter kurset vil du

  • have en større viden om sprogets sociale betydning i en organisation
  • have redskaber til at arbejde professionelt med sprogpolitik.
Pris og rabat
  • Prisen er 3.995 kr. ekskl. moms.
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af fagforeningen HK eller Kommunikation og Sprog.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret en deltagermappe med en PowerPoint-præsentation og div. øvelsesmaterialer.

08.30: Morgenkaffe med brød

09.00: Sprog og kultur i organisationer

Om formiddagen drøfter vi sprog og kultur i organisationer, herunder de barrierer og udfordringer der kan være ved at arbejde i en flersproget organisation. Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler fra den nyeste forskning inden for området, og vi vil arbejde med cases og opgaver.

12.00: Frokost

13.00: Sprogpolitik i flersprogede organisationer

Om eftermiddagen vil fokus snævres ind til at handle om sprogpolitik i flersprogede organisationer. Deltagerne vil blive præsenteret for teorier og redskaber til brug i arbejdet med en sprogpolitik og få mulighed for at arbejde konkret med et udkast til en sprogpolitik for deres egen organisation.

16.00: Kurset slutter