Intensivt kursusforløb i engelsk økonomisk oversættelse

Vælg dato:
Pris:
19.500 kr. ekskl. moms
Datoer:
3., 10., 24. og 31. oktober
7., 14. og 21. november
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i engelsk økonomisk oversættelse

Kursets formål er at deltagerne skal tilegne sig kompetence til at oversætte økonomiske og finansielle tekster mellem dansk og engelsk. Forudsætningen herfor er at deltagerne opnår viden om økonomiske og finansielle emner i dansk- og engelsksprogede områder, og at de får kendskab til grundlæggende teorier og strategier inden for oversættelse og terminologiarbejde samt metoder til informationssøgning.

Kurset giver deltagerne teoretisk viden og praktiske færdigheder i

 • metoder til analyse af centrale tekster inden for kursets hovedemner, dvs. teksternes særlige opbygning og sproglige karakteristika
 • metoder til systematisk at indhente og bearbejde faglig og sproglig information i det omfang det er nødvendigt for at sikre den professionelle oversættelse af teksterne
 • relevante oversættelsesmetoder og –strategier.

Endvidere får kursusdeltagerne færdigheder i anvende den typiske dansk-engelske fagterminologi ifm. kursets hovedemner.

Ud over at udvikle deltagernes egne kompetencer sætter kurset dem i stand til at kommunikere med ikke-sprogligt uddannede personer inden for de af kurset omfattede fagsproglige emner. Herigennem sker der en styrkelse og professionalisering af den faglige engelsksprogede kommunikation hos deltagerne.

For at styrke effektiviteten i indlæringen indeholder kurset, ud over almindelig dialogbaseret undervisning, workshops, øvelsesopgaver og skriftlige afleveringsopgaver.

Målgruppe og forudsætninger

Deltagerne forudsættes at have et godt kendskab til engelsk og viden om danske økonomisk forhold med særligt fokus på kursets formål svarende til korrespondent-, BA-, ED- og cand.mag.-uddannelserne eller gennem praktiske erfaringer med fagområdet.

Kursets hovedelementer
 • Finansiel rapportering efter årsregnskabsloven samt internationale regnskabsforhold (IFRS).
 • Finansielle markeder: aktiemarkedet; penge- og obligationsmarkedet.
 • Banker og realkreditinstitutter
Evaluering

Deltagerne afleverer pr. mail i alt 6 oversættelses-/terminologiopgaver. For opnåelse af kursusbevis for kursusdeltagelse skal afleveringsopgaverne være godkendt.

Omfang

Kurset strækker sig over 7 hele dage.

Hver kursusdag varer fra kl. 9.00-16.00 og er organiseret således at der er en times frokostpause fra kl. 12.00-13.00 og herudover en kaffe-/tepause på 15-20 min. både formiddag og eftermiddag.

Ca. 5-6 timers forberedelse til hver mødegang er nødvendig.

Pris og rabat
 • Prisen er 17.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af fagforeningen HK eller Kommunikation og Sprog.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Undervisere:

Barbara Dragsted translatør, cand.ling.merc., ph.d.
Lise Mourier, translatør, cand.interpret.
Lisbet Pals Svendsen, lektor, translatør, cand.interpret. 

Netværksprogram

Dag 1

Tirsdag den 3. oktober 2017

 • Kursets mål, præsentation af litteratur, workshops, øvelsesopgaver og afleveringsopgaver osv.
 • Generelle aspekter om oversættelse af økonomiske og finansielle tekster
 • Oversættelsesmetoder og -strategier
 • Kvalitetssikring af oversættelsesopgaver og kommunikation på engelsk
 • Hjælpemidler til baggrundsviden inden for økonomi, oversættelse og fagsproglig terminologi
 • Anvendelse af de elektroniske online-regnskabsordbøger dansk-engelsk/engelsk-dansk
 • Workshop samt afleveringsopgave 1  

 

 

Lisbet Pals Svendsen
Lisbet Pals Svendsen

lektor, translatør, cand.interpret.

Lise Mourier
Lise Mourier

translatør, cand.interpret.

Dag 2

Tirsdag den 10. oktober 2017

 • Danske ikke-finansielle virksomhedstyper i engelsk oversættelse
 • Koncerner
 • Ledelsesorganer i virksomheder
 • Workshop/øvelsesopgaver
 • Diskussion af afleveringsopgave 1
 • Afleveringsopgave 2
Barbara Dragsted
Barbara Dragsted

translatør, cand.ling.merc., ph.d.

Dag 3

Tirsdag den 24. oktober 2017 

 • Penge- og obligationsmarkedet
 • Finansielle virksomheder: banker og realkreditinstitutter
 • Diskussion af afleveringsopgave 2
 • Workshop/øvelsesopgaver
 • Afleveringsopgave 3
Lisbet Pals Svendsen
Lisbet Pals Svendsen

lektor, translatør, cand.interpret.

Dag 4

Tirsdag den 31. oktober 2017 

 • Aktiemarkedet, herunder virksomhedens finansiering
 • Diskussion af afleveringsopgave 3
 • Workshop/øvelsesopgaver
 • Afleveringsopgave 4

 

 

Barbara Dragsted
Barbara Dragsted

translatør, cand.ling.merc., ph.d.

Dag 5

Tirsdag den 7. november 2017 

 • Årsrapporten: regnskabsaflæggelse if. årsregnskabsloven for ikke-finansielle virksomheder
 • Ændringer til årsregnskabsloven 2015
 • De internationale regnskabsregler (IFRS)
 • Forskellige regnskabsskemaopstillinger (resultatopgørelse/totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse)
 • Engelsk regnskabsterminologi: UK-eng., US-eng. og internationalt eng. (IFRS)
 • Diskussion af afleveringsopgave 4
 • Workshop/øvelsesopgaver
 • Afleveringsopgave 5

 

Lise Mourier
Lise Mourier

translatør, cand.interpret.

Dag 6

Tirsdag den 14. november 2017

 • Regnskabsrapportering dk-eng fortsat
 • Regnskabsaflæggelsen for finansielle virksomheder iht. lov om finansiel virksomhed
 • Diskussion af afleveringsopgave 5
 • Workshop/øvelsesopgaver
 • Afleveringsopgave 6

 

 

Lise Mourier
Lise Mourier

translatør, cand.interpret.

Dag 7

Tirsdag den 21. november 2017 

 • Nøgletal
 • Sammenfatning og afrunding
 • Etablering af netværk
 • Diskussion af afleveringsopgave 6
 • Afslutning og evaluering

 

 

Lise Mourier
Lise Mourier

translatør, cand.interpret.

Barbara Dragsted
Barbara Dragsted

translatør, cand.ling.merc., ph.d.