Oversættelse for ikke-oversættere

Oversættelse for ikke-oversættere

Vælg dato:
Pris:
3.995 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i oversættelse

Er du en af de mange der oversætter uden egentlig at være oversætter? Dette kursus ruster dig bedre til at undgå de mest typiske oversættelsesfejl og giver et indblik i oversættelsens væsen. På kurset får du en introduktion til oversættelseskunsten og -håndværket. Du får præsenteret nogle af de mest almindelige kilder til oversættelsesfejl, og du får nogle redskaber til at undgå dem. Man bliver ikke oversætter af at deltage på kurset, men man bliver bedre til at oversætte.

Målgruppe

Journalister, kommunikationsmedarbejdere og andre der oversætter som del af deres arbejde. Det kan være i form af reel oversættelse af alt fra enkelte ord og citater til længere tekster, eller oversættelsen kan være en del af en redigeringsproces, fx af nyhedstelegrammer og fremmedsprogede artikler.

Kurset er ikke for oversættere/tolke/translatører som har oversættelse som deres hovederhverv. Fokus vil være på oversættelse fra engelsk til dansk, men et højt engelsk færdighedsniveau er ingen forudsætning for deltagelse.

Kursusindhold

På dette kursus bliver du klogere på oversættelse, både i teori og i praksis. Du får gennemgået eksempler på geniale oversættelser og eklatante brølere. Vi går i detaljer med nogle typiske oversættelsesfaldgruber og med de mange forskellige strategier man kan anlægge for sin oversættelse på både ord- og tekstniveau. Fokus vil være på oversættelse fra engelsk til dansk, men kurset er relevant for alle der oversætter, uanset sprogkombination.

Kurset veksler mellem foredrag, diskussioner og praktiske øvelser.

Du skal selv medbringe pc/Mac – til skriveøvelserne. 

Pris og rabat
 • Prisen er 3.995 kr. ekskl. moms.
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af fagforeningen HK eller Kommunikation og Sprog.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

Du får udleveret

 • Faldgruber, Oversættelse for ikke-oversættere.
 • Oversigter over oversættelsesfaldgruber, mikrostrategier og nyttige opslagsværker samt øvelsesmaterialer.

Formål

Efter kurset er du bedre rustet til at

 • genkende typiske oversættelsesfaldgruber og undgå at falde i dem
 • oversætte ved hjælp af mange forskellige strategier
 • oversætte det der ikke står i ordbogen
 • forholde dig kritisk til dine egne og andres oversættelser.
08.30: Morgenkaffe med brød
09.00: Hvad er "det svære" ved at oversætte?

Vi indleder med en introduktion til oversættelsesteorien og til nogle grundlæggende problemstillinger: Hvorfor er det så svært at oversætte? Hvad vil det egentlig sige at oversætte? Og hvor frit må man oversætte?

Vi går i detaljer med nogle af de faldgruber der ofte udløser oversættelsesfejl, såsom

 • kulturspecifikke elementer (ting og begreber der ikke findes på det sprog man oversætter til)
 • faste udtryk (ordspil, talemåder m.m.)
 • falske venner (ord der lyder ens på de to sprog, men betyder noget forskelligt)
 • egennavne og titler.

Du får gennemgået de mange forskellige mikrostrategier man kan oversætte ud fra.

12.00: Frokost
13.00: Praksis, research og kvalitet

Kursets anden del fokuserer på oversættelse i praksis, herunder den research som oversættelse ofte kræver, og vi ser på oversatte tekster i et mere overordnet perspektiv: Hvad er oversættelsens makrostrategi? Hvor frit "må" man oversætte? Og hvad er ”den gode oversættelse”?

16.00: Kurset slutter