Engelsk korrekturlæseruddannelse
– videregående

Dette register indeholder navnene på dem som har gennemført og bestået vores videregående engelske korrekturlæseruddannelse. Registret indeholder faglige oplysninger som den enkelte korrekturlæser selv redigerer ved at logge ind.

Navn Uddannelse Stilling/Firma Åben for freelanceopgaver
Hanne Christoffersen

Cand.interpret.

sekretær
Teknologisk Institut Life Science

7220 1206
hac@teknologisk.dk

Hella Kastbjerg

Professor- og forskningssekretær
Aarhus Universitet Center for Music in the Brain

Nej

Lone Niedziella

Cand.ling.merc.


LingoLab Translation

2395 9886
loneniedziella@hotmail.com

Maria Borne Jensen


Borne Translations

6167 2729
maria@bornetranslations.dk