Skriftlig engelsk

Skriftlig engelsk

Vælg dato:
Pris:
7.995 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i skriftlig engelsk

Flere og flere bruger engelsk i deres daglige arbejde. Men er vi så gode til engelsk som vi tror? Det kan være en brat opvågnen at møde et menneske hvis engelsk er langt bedre end éns eget. Det kan vi gøre noget ved: På dette kursus får du trænet dine engelske sprogfærdigheder så godt at du får overskud til at kommunikere præcist og overbevisende.

Målgruppe og forudsætninger

Dette kursus er målrettet alle der kommunikerer på engelsk til daglig. Det kan fx være du taler i telefon med engelsktalende kunder, eller du modtager udenlandske gæster. Måske holder du også møder på engelsk. Sidst men ikke mindst skriver du på engelsk. Det kan være mails, breve og referater.

Kurset foregår på engelsk og forudsætter at du har et grundlæggende kendskab til engelsk, men ikke nødvendigvis en sproglig uddannelse. Sprogligt uddannede vil dog også kunne bruge dette kursus til at få opdateret det de engang har lært.

Kursusindhold

Eftersom kurset foregår på engelsk, får du automatisk trænet dit mundtlige engelsk.

For at blive god til skriftlig engelsk er man nødt til at skrive så meget som muligt og samtidig blive rettet. Så vores udgangspunkt er aktiv deltagelse i kurset hvor vi også fokuserer på nogle af faldgruberne fx mht. grammatik, tegnsætning og formelt vs. uformelt sprog.

Formål

Formålet med dette kursus er at gøre dig mere sikker på engelsk og at fjerne nogle af hindringerne for at kommunikere godt og klart på engelsk.

Pris og rabat
  • Prisen er 7.995 kr. ekskl. moms.
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret en deltagermappe med øvelsesmateriale, fx udvalgte engelske grammatikøvelser og -oversigter.

Du skal selv medbringe en bærbar computer – til opslag på nettet og til skriveøvelser.

Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning begge dage; fra kl. 8.30 er der kaffe/te med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Dag 1: Introduktion, oversættelse og tegnsætning

Vi begynder med at du forbereder et ’pen portrait’ af en af de andre deltagere. Denne øvelse kan bruges som ’icebreaker’, men kan også sætte fokus på nogle af de typiske problemstillinger man har når man skal skrive på engelsk.

Vi tager dernæst fat på oversættelser. Som oversætter er man ofte tvunget til at tænke meget over sproget. Hvilke typiske fejl begår man i forbindelse med at oversætte, og hvordan kan vi udrydde dem? 

Vi skal også se på tegnsætning, især kommaerne.

Du er meget velkommen til at medbringe konkrete spørgsmål og problemer du har stået overfor i arbejdet med skriftlig engelsk.

Dag 2: Engelsk grammatik og corporate communications 

Vi indleder dagen med en gennemgang af en opgave som du har skullet skrive inden kurset. I den forbindelse drøfter vi de sproglige udfordringer du har har haft med skriveopgaven.

Dernæst skal vi arbejde med grammatik. Selv om der er mange der ikke ligefrem har et kærlighedsforhold til grammatik, så er den ikke til at komme udenom. Hvorfor kan man fx ikke skrive ’give an advice’ eller ’react angry’? Vi ser på mange af de udtryk og formuleringer som danskerne hyppigt har problemer med.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på Corporate Communications. Hvor går de sproglige grænser, og hvor uformel kan man tillade sig at være nu om dage?