Skriftlig engelsk

Skriftlig engelsk

Vælg dato:
Pris:
8.495 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i skriftlig engelsk

Vi har i mange år haft dette kursus på programmet. Fra foråret 2019 har vi udviklet et helt nyt kursus under samme overskrift og med en ny underviser.

Beskæftiger du dig med skriftlig engelsk i dit daglige arbejde? I så fald er dette kursus noget for dig.

På dette kursus arbejder vi med reglerne for skriftlig engelsk. Vi gennemgår de vigtigste faldgruber (dem er der mange af), og vi luger ud i den danske afsmitning på det engelske sprog. Først og fremmest skal du lære at skrive så læseværdigt at læseren gider være med til den sidste linje. Det er ikke blot et spørgsmål om forfængelighed: Når du skriver godt og korrekt, er du med til at øge virksomhedens troværdighed.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset i skriftlig engelsk er målrettet mod alle der kommunikerer på engelsk til daglig. Dine daglige opgaver omfatter fx:

– Mails, breve, mødeindkaldelser eller referater på engelsk

– Arbejde som tekstforfatter eller oversætter

– Forberedelse og afholdelse af møder.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende mindst til en BA. 

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger, kan du tage vores forhåndstest.

Kursusindhold

Man bliver kun god til skriftlig engelsk hvis man skriver meget. Men det er ikke nok: Man skal også kunne tage imod kvalificerede rettelser. Du kommer ud for begge dele på dette kursus.

En uge inden første mødegang skal du løse en opgave der består af

  • en tekst du skal læse korrektur på
  • en tekst du skal oversætte
  • en tekst hvor du beskriver dig selv og den kontekst du bruger engelsk i.

Du er meget velkommen til at sende din underviser konkrete spørgsmål og problemer som du kommer ud for i arbejdet med skriftlig engelsk.

Formål

Det primære formål med dette kursus er at gøre dig mere sikker på engelsk. Du lærer at kommunikere klart, korrekt og læseværdigt. Undervejs vil du opdage at arbejdet med det engelske sprog er spændende, udviklende og sjovt.

Rabatter
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret en deltagermappe med øvelsesmateriale, bl.a. udvalgte engelske grammatikøvelser og oversigter. 

Du skal selv medbringe en bærbar computer til opslag på nettet og til skriveøvelser.

Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning begge dage; fra kl. 8.30 er der kaffe/te med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Dag 1: Hvor går det typisk galt for danskere der skriver på engelsk?

Vi indleder dagen med en gennemgang af nogle af fejltyperne i den afleverede hjemmeopgave. Herefter vil vi træne hvordan du kan finde svar på dine grammatiske spørgsmål. I den forbindelse lærer du at slå op på relevante hjemmesider og i den udleverede håndbog. (Du er velkommen til at sende den rettede hjemmeopgave til underviseren igen for at få tjekket om du har rettet din tekst til helt korrekt engelsk).

Vi skal arbejde med disse begreber:

Ordstilling: Fokus på hvor engelsk adskiller sig fra dansk.

Tempus: Især anvendelsen af den udvidede tid (ing-formen) og forskellen på brugen af førnutid og datid.

Substantiver: Især de substantiver der ændrer betydning alt efter om de er tællelige eller utællelige.

Præpositioner: Fokus på hvordan betydningen ændres med den præposition der anvendes.

Modalverber: Især hvordan "skal" og "skulle" oversættes.

Tal: Brugen af tal.

Datoer: Fokus på den sikreste måde at skrive datoer på så man undgår misforståelser.

Kollokationer: Fokus på hvilke ord der optræder sammen.

Dag 2: Sådan kan du brænde igennem med dit budskab og skrive så alle forstår dig

Tegnsætning: Vi har fokus på hvordan tegn kan bruges til at lette forståelsen af en tekst, tydeliggøre den og give den kolorit. (Et manglende komma kostede engang en amerikansk virksomhed tæt ved 6 mio. dollars).

Stilleje: Formelt eller uformelt sprog.

Modtageranalyse: Hvordan du skriver til din modtager.

Ordvalg: Hvordan du træffer det rette ordvalg i den givne kontekst.

Oversættelse: Generelt om oversættelse.

Også i løbet af dag 2 vil vi arbejde med øvelser der har relation til dagens områder.