Grammatik - videregående

Grammatik - videregående

Vælg dato:
Pris:
3.995 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i videregående dansk grammatik

Forfatteren Johannes V. Jensen skrev at ”Sproget er som et Vindue, man ser ikke paa det, men igennem det.” Men det giver god mening at se på sproget. For at kunne udnytte sprogets mange kommunikative muligheder er det vigtigt at kende det indgående og ikke mindst at kunne anvende det korrekt.

Dette videregående grammatikkursus stiller store krav til deltagerne. Til gengæld lover vi at du går fra kurset med et indgående og særdeles brugbart kendskab til dansk grammatik.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne sprogbrugere der vil nørde i dansk grammatik.

Kursusindhold

Da det handler om det danske sprog, vil dansk som sprogområde indledningsvis blive beskrevet. Vi ser bl.a. på hvad der karakteriserer dansk i forhold til de andre germanske sprog. Fokus er på sætningstyper, grammatiske begreber, fx syntaks, morfologi og topologi, og analysemetoder.

Formål

Efter dette kursus har du et større overblik over den analytiske del af grammatikken på dansk, og du kan bruge din viden aktivt til at målrette og nuancere dit sprog på et højt niveau.

Pris og rabat
  • Prisen er 3.995 kr. ekskl. moms.
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret

  • Grammatiske grundbegreber: Sætningen, ordet og sproget (af Susanne Annikki Kristensen).
Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning hele kursusdagen; fra kl. 8.30 er der morgenkaffe med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

08.30 Morgenkaffe med brød

09.00 Gennemgang af de vigtigste grammatiske begreber

Vi placerer dansk som et sprog i den germanske sprogfamilie sammen med et sprog som fx tysk. Der er mange lighedspunkter mellem dansk og tysk, men også mange forskelle. En af de væsentligste syntaktiske forskelle skal vi senere bruge stilistisk. Det drejer som om den meget rigide danske ledfølge.

I første halvdel af kurset skal vi se på den rigide danske ledfølge og på Paul Diderichsens sætningsskema, der kan bruges til at beskrive denne ledfølge. Vi skal se på grundbegreber som hovedsætning, bisætning, helsætning og ledsætning, og vi skal se på særlige konstruktioner som sætningsknuder og sætningskløvninger.

Når sætningslæren er på plads, analyserer vi sætninger så du kan genkende de forskellige typer af konstruktioner. 

12.00 Frokost
13.00 Syntaks og stilistik

Som korrekturlæser er det vigtigt at vide hvem afsenderen skriver til, og hvilke sproglige forudsætninger modtagergruppen kan forventes at have. Der er derfor stor forskel på at læse korrektur på en lejlighedssang og på en lovtekst – og denne forskel har både med ordvalg og syntaks at gøre. I anden halvdel af kurset koncentrerer vi os om modtagerforudsætninger, og om hvordan forskellige afsendere henvender sig til bestemte typer af modtagergrupper.

Efter denne indføring i grammatiske grundbegreber skal vi igen analysere sætninger.  

De første tekster vil være enkle, men vi vil hurtigt bevæge os over til autentiske og vanskeligt konstruerede tekster fra blade/aviser/nettet.

16.00 Kurset slutter