Grammatik

Grammatik

Vælg dato:
Pris:
3.995 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i grammatik

Når man er god til grammatik, bliver man automatisk bedre til retstavning og til at skrive godt. Har du brug for at få genopfrisket dansk grammatik? 

På dette kursus i dansk grammatik får du opdateret din viden om ordklasser, sætninger og kommaer. Eftersom du får vist masser af opslag på Dansk Sprognævns hjemmeside og på sproget.dk, er det en fordel for dig at medbringe en pc/Mac eller tablet, fx en iPad.

Målgruppe

Alle der enten selv skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæsere.

Kursusindhold

På kursus får du genopfrisket og skærpet din viden om dansk grammatik. Det giver dig ikke kun en formel viden, men gør dig også mere sikker når du skal skrive. 

Formål

Efter dette kursus er du blevet bedre til

  • dansk grammatik
  • at sætte kommaer.
Pris og rabat
  • Prisen er 3.995 kr. ekskl. moms.
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret

  • Håndbog i Nudansk
  • en PowerPoint-præsentation 
  • supplerende sider og diverse øvelser.
Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning hele kursusdagen; fra kl. 8.30 er der morgenkaffe med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

08.30 Morgenkaffe med brød

09.00 Dansk grammatik – ordklasser

Om formiddagen ser vi først på ordklasserne, hvad der kendetegner dem, og hvad de hver især udtrykker. Du får en kort oversigt over de væsentligste ordklasser, deres betydning, funktion og bøjningsmønster.

12.00 Frokost
13.00 Dansk grammatik – sætninger og kommaer

Om eftermiddagen skal vi arbejde med de to sætningstyper: helsætninger og ledsætninger. Du skal høre om sætninger med forvægt og bagvægt, og vi skal arbejde med trappediagrammer, som viser forskellen på lette og svære sætninger.

Derefter får du gennemgået kommareglerne; der bliver naturligvis tid til masser af øvelser i at sætte kommaer.

16.00 Kurset slutter