Akademisk skrivning

Akademisk skrivning

Vælg dato:
Pris:
3.495 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Akademisk skrivning: opgaveskrivning, rapporter og specialer på videregående uddannelser

Er du i gang med en videregående efteruddannelse efter nogle år væk fra den akademiske genre? Ønsker du at kunne arbejde fokuseret og tidseffektivt i en travl hverdag på at få det størst mulige læringsudbytte af din efteruddannelse? Dette brush up-kursus i akademisk skrivning sigter mod at give dig opdaterede redskaber, metoder og modeller til at skrive akademiske opgaver på højeste niveau.

Målgruppe

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere der skal skrive opgaver fx i forbindelse med en MBA-uddannelse, masteruddannelse, diplomuddannelse eller lignende. Det er måske en del år siden du sidst har skullet skrive i den akademiske genre, og nu skal opgaveskrivningen også balanceres med både et krævende job og familieforpligtelser. Du ønsker konkrete redskaber til at afkode kravene til dine opgaver og til at indfri dem med.

Kurset afholdes på dansk, men er også relevant for dansktalende deltagere der fx skal skrive opgaver på engelsk eller et andet fremmedsprog.

Kursusindhold

På dette kursus får du redskaber til at afkode kravene til akademiske opgaver (rapporter, specialer m.m.) så du kan fokusere på det der virkelig tæller. Du får præsenteret en model for hvordan man kan opbygge fagligt holdbare argumenter, og hvordan man kan analysere og kritisere argumentationen i faglige tekster. Vi gennemgår hvordan man kan opbygge en akademisk opgave, og hvilke krav der eksisterer i forhold til akademisk sprog. Endelig får du indsigt i hvordan du kan effektivisere dine faglige skriveprocesser i en travl hverdag, og hvilke strategier og værktøjer der kan bruges til dette formål.

Kurset bygger på anerkendt forsknings- og håndbogslitteratur og veksler mellem foredrag, diskussioner og praktiske øvelser.

Du skal selv medbringe en bærbar computer.

Formål

Efter kurset er du bedre rustet til at

 • afkode de akademiske krav teksten skal leve op til (formål, struktur, sprog, formalia) 
 • opbygge fagligt holdbare argumenter og til at analysere/kritisere andres faglige argumentation
 • planlægge en produktiv arbejdsproces, der øger dit læringsudbytte og samtidig er realistisk 
 • udvælge og anvende effektive skriveteknikker 
 • få det optimale ud af de mange digitale værktøjer der er til rådighed for akademiske skribenter.

Pris og rabat

 • Prisen er 3.495 kr. ekskl. moms.
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Kursusmateriale

Du får udleveret

 • undervisningsmateriale i form af slides med modeller, eksempler og henvisninger
 • oversigt over udvalgte digitale værktøjer.
08.30: Morgenkaffe med brød

09.00: Krav til akademiske opgaver, rapporter og specialer

Hvilke krav gælder i forhold til akademiske opgaver, og hvordan sikrer man at man lever op til dem i løbet at sin arbejdsproces? Hvad skal man altid prioritere højt, og hvad er knap så vigtigt at bruge tid på?

Vi indleder med en definition af den akademiske genre og ridser nogle grundvilkår op for videnskabelig kommunikation. Efterfølgende fokuserer vi på:

 • Problemformuleringens rolle og redskaber til at udvikle en problemformulering. 
 • Argumentmodellen: Opbyg fagligt holdbare argumenter.
 • Opgavens opbygning: Konventioner og muligheder.
 • Krav til akademisk sprog.
 • Formalia: Styles og formater.
12.00: Frokost
13.00: Effektive og læringsfremmende faglige skriveteknikker

Kursets anden del fokuserer på hvordan man skaber plads til arbejdet med opgaven i en travl hverdag. Med afsæt i en skriveteoretisk forståelsesramme får deltagerne lejlighed til at evaluere egne skrivepraksisser og få øje på nye udviklingspotentialer. Vi afprøver anerkendte teknikker til at effektivisere faglige skriveprocesser og til at skrive – også når vi ikke ”har tid” til det.

15.00: Kurset slutter

Relaterede kurser